Naslovnica VIJESTI INFO „SUMERO“ ORGANIZOVAO KONFERENCIJU „INKLUZIJOM DO JEDNAKIH MOGUĆNOSTI DJECE I OSOBA S INVALIDITETOM...

„SUMERO“ ORGANIZOVAO KONFERENCIJU „INKLUZIJOM DO JEDNAKIH MOGUĆNOSTI DJECE I OSOBA S INVALIDITETOM KS“

138

Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama Federacije BiH „SUMERO“, pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, organizovao je konferenciju pod nazivom “ Inkluzijom do jednakih mogućnosti djece i osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo “, koja je održana u okviru programa obilježavanja Dječije nedjelje za 2017. godinu.

U Bosni i Hercegovini, djeca i općenito osobe sa invaliditetom, su izložene diskriminaciji i predrasudama. Budući da se koncept inkluzije još uvijek ne implementira u dovoljnoj mjeri, mnoga djeca su suočena sa socijalnom isključenošću i izolacijom. Imajući to u vidu, cilj konferencije jeste da se uključe svi akteri da doprinesu poboljšanju inkluzivne politike u Kantonu Sarajevo.

Kroz ovu konferenciju analizirani su postojeći zakoni, podijeljene dobre prakse, identificirana je uključenost roditelja, uz spoznaju prepreka i poboljšanja u implementaciji inkluzije u Kantonu Sarajevo.