Naslovnica JAVNE NABAVKE

JAVNE NABAVKE

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, isporuku i montažu radijske, komunkacijske, televizijske i srodne opreme za potrebe JP RTV Vogošća d.o.o

Privremeni plan Javnih nabavki za 2023. godinu JP Radio i Televizija Vogošća d.o.o. Vogošća

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnih sporazuma JP RTV Vogošća IV kvartal 2022. godine

Odluka o izuzeću od primjene odredbi zakona o javnim nabavkama BiH, u postupku nabavke prava na emitovanje audivizuelnih materijala za 2022. godinu, za potrebe RTV Vogošća

Praćenje realizacije javnih nabavki III kvartal 2022. godine

Praćenje realizacije javnih nabavki II kvartal 2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg punuđača

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki JP RTV VOGOŠĆA d.o.o. Vogošća za 2022. godinu

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki JP RTV Vogošća d.o.o. Vogošća za 2022

Praćenje realizacije javnih nabavki I kvartal 2022. godine

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za ustupanje računovodstvenog softwera sa održavanjem

Poziv za dostavljanje ponuda, nabavka hotelsko-ugostiteljskih usluga za potrebe JP RTV Vogošća u 2022. godini

Poziv za dostavljanje ponuda usluga parkinga za potrebe JP RTV Vogošća u 2022. godini

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke parkinga za potrebe JP RTV Vogošća d.o.o. Vogošća

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke hotelsko-ugostiteljskih usluga za potrebe JP RTV Vogošća d.o.o. Vogošća

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke goriva za službena vozila za potrebe JP RTV Vogošća d.o.o. Vogošća

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke održavanja službenih vozila za potrebe JP RTV Vogošća d.o.o. Vogošća

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke računovodstvenih usluga za potrebe JP RTV Vogošća d.o.o. Vogošća

Plan Javnih nabavki za 2022. godinu Javnog preduzeća “Radio i Televizija Vogošća d.o.o.” Vogošća

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku materijala i sredstava za tekuće održavanje prostorija

Odluka o pokretanju javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku programskih paketa i informacijskih sistema za potrebe JP RTV Vogošća

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskih potrepština i opreme za fotokopiranje i štampanje

Odluka o pokretanju javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Izmjena plana javnih nabavki za 2021. godinu javnog preduzeća “Radio i Televizija Vogošća d.o.o.” Vogošća

Direktni sporazum za nabavku radijske, televizijske, komunikacijske i srodne opreme za potrebe RTV Vogošća

Plan javnih nabavki za 2021. godinu javnog predzeća “Radio i Televizija Vogošća d.o.o.” Vogošća

Direktni sporazum za nabavku računovodstvene usluge za potrebe RTV Vogošća

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za računovodstvene usluge za potrebe JP RTV Vogošća

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radijske, televizijske i srodne opreme za potrebe JP RTV Vogošća

Direktni sporazum za nabavku goriva za službena vozila JP RTV Vogošća

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva za službena vozila JP RTV Vogošća

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Poziv za dostavljanje ponuda nabavka hotelsko-ugostiteljskih usluga za potrebe JP RTV Vogošća u 2021. godini

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Direktni sporazum za nabavku i isporuku radijske, televizijske, komunikacijske i srodne opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku programskih paketa i informacijskih sistema za potrebe JP RTV Vogošća

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radijske, komunikacijske, televizijske i srodne opreme za potrebe JP RTV Vogošća

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za programe

Odluka o pokretanju javne nabavke

Direktni sporazum

Odluka o pokretanju javne nabavke

Plan javnih nabavki za 2020.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o pokretanju javne nabavke

Plan javnih nabavki za 2019

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Plan javih nabavki 2018

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o poništenju postupka

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o izmjenama i dopunama Plana Javnih Nabavki JP RTV Vogosca za 2017

Izmjene i dopune Plana nabavki 2017 tabela

Plan nabavki 2017 tabela

Direktni sporazum za nabavku računarske opreme za potrebe RTV Vogošća

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem pregovaračkog postupka

Odluka o izmjenama i dopunama plana javnih nabavki 12.04.2016.

Plan nabavki 2016. tabela

Izvod iz plana javnih nabavki za 2016. godinu.

Javni poziv Vogošćanski dani 2016

Odluka o nabavci HD Kamere za potrebe RTV Vogošća

Odluka o nabavci kancelarijskog materijala za potrebe RTV Vogosca