Naslovnica VIJESTI INFO VOGOŠĆA KROZ OBJAVLJENE PODATKE IZ POPISA 2013

VOGOŠĆA KROZ OBJAVLJENE PODATKE IZ POPISA 2013

1064

Prema podacima iz popisa iz 2013.godine koji su objavljeni jučer u Vogošći živi ukupno 26343 stanovnika, 12606 muškaraca i 13737 žena. Prema ovome prosječna naseljenost Vogošće je 365,87 stanovnika po km2 (ukupna površina 72 km2) što je gotovo pet puta više od prosjeka BiH (68,9 stanovnika po km2). Prosječna starost Vogošćana je 37,01 godina i po tome smo “najmlađa” općina Kantona Sarajevo (Ilijaš 37,08; Hadžići 37,13; Ilidža 37,52; Novi Grad Sarajevo 38,99; Novo Sarajevo 41,12; Stari Grad Sarajevo 41,45; Centar Sarajevo 42,20; Trnovo FBIH 49,14). Inače stanovnici Kantona Sarajevo u prosjeku su stari 39,45 godina što je malo manje od prosjeka BiH (39,51) ali ipak više od prosjeka FBIH (38,47).

Prema etničkoj pripadnosti u Vogošći je popisano 24351 Bošnjak, 321 Hrvat, Srba je 542, Ostalih je bilo 901, 212 se nije izjasnilo dok 16 popisanih osoba nije odgovorilo na pitanje o etničkoj pripadnosti.

Na pitanje o vjeroispovjesti 24413 se izjasnilo da su islamske vjeroispovijesti, 331 da su katolici, 545 pravoslavci, 99 agnostika, 207 ateista, 467 ostalih dok se 259 nije izjasnilo a 22 nisu odgovorili na ovo pitanje.

25355 Vogošćana govori bosanskim jezikom, 383 srpskim, 171 hrvatskim, ostalim jezicima 417 a 17 nije odgovorilo.

 

Vogošća je po popisu iz 2013.godine imala 12923 oženjena/udata stanovnika, njih 815 je bilo razvedeno, 2359 je bilo udovac/udovica a 5837 još uvijek nisu bili stupili u bračne vode.

Od 11602 Vogošćanke starije do 15 godina u trenutku popisa njih 3232 nisu imale djece (nisu rađale), 1875 ih je imalo po jedno dijete, 4293 po dvoje, troje djece imalo je 1423 Vogošćanki, 421 je imala četvoro djece dok je njih 358 imalo petero i više djece.

Ukupno 2397 Vogošćana imalo je neki oblik poteškoće – 1049 vidi ako nosi naočale, 581 ima oštećen sluh i koristi slušni aparat, 1576 ima problema sa hodom ili penjanjem uz stepenice, 491 ima problema sa pamćenjem ili koncentracijom, 326 sa odijevanjem i održavanjem lične higijene, 252 sa komunikacijom odnosno sporazumijevanjem sa drugima dok je njih 939 imalo više poteškoća.

U Vogošći je ukupno popisano 8811 domaćinstava koja su prosječno brojala 2,99 članova (sa jednim članom 1425, sa dva 2099, sa tri 2061, sa četiri 2152, sa pet 724, sa šest 233, sa sedam 69 i sa osam i više članova 48 domaćinstava).

Ukupno je popisano 539 osoba koje su se izjasnile kao nepismene (što iznosi 2,31%) dok njih 123 nije dalo odgovor na ovo pitanje. 786 je bez obrazovanja, nepotpunu osnovnu školu ima 1115 popisanih, 4100 ima završenu osnovnu školu, 12299 je sa završenom srednjom školom, 180 ima završenu specijalizaciju nakon srednje škole, 644 ima višu školu i prvi stepen fakulteta dok 2810 stanovnika Vogošće po popisu iz 2013.godine ima završenu Visoku školu/fakultet/akademiju/univerzitet. U prosjeku je Vogošćana sa Visokom stručnom spremom 12,81% što je bolje od prosjeka BiH (9,56%) i Federacije BiH (10,10%). To je i brojčano i procentualno više od mnogih razvijenijih i većih općina (Goražde 1727, Visoko 2567, Kakanj 1861, Tešanj 1787,…)

Kada su u pitanju podaci za kompjuterski pismeno stanovništvo staro 10 i više godina stanje je sljedeće – 11765 je kompjuterski pismenih lica (50,52%), 3874 lica djelimično poznaje rad na računaru (16,63%), 7519 je kompjuterski nepismenih lica (32,29%) dok su za 130 osoba podaci nepoznati. Inače prosjek Bosne i Hercegovine prema podaci iz popisa je 36,2% kompjuterski pismenih, 23,9% djelimično kompjuterski pismenih i 38,7% kompjuterski nepismenih lica, uz 1,1% nepoznatih.

 

Vogošća ukupno ima 21934 radno sposobna stanovnika – 10332 muškaraca i 11602 žena. U kategoriju radne snage spada 11068 od čega je zaposleno 8335 a nezaposlenih je 2733 (1159 bez radnog iskustva a njih 1574 je radilo ranije). Ekonomski neaktivnih stanovnika je 10866 – 2420 učenika/studenata starijih od 15 godina, 4213 penzionera, 2584 lica koja obavljaju kućne poslove, 265 nesposobnih za rad i 1384 ostalih.

U Vogošći od ukupno 8811 popisanih domaćinstava njih 1508 obavlja poljoprivrednu aktivnost. Njih 156 ili 10,34% i prodaju svoje proizvode na tržištu što je procentualno odmah iza Trnova (18,39%) kada se u obzir uzima područje Kantona Sarajevo.

 

U Vogošći ukupno ima 6782 zgrade a prema broju stanova njihov broj izgleda ovako – sa jednim stanom 4649, sa dva stana 1572, sa tri stana 314, četiri stana 55, pet stanova 5, sa 6-10 stanova 48 zgrada, sa 11-20 stanova 80 zgrada, sa 21-30 stanova 30 zgrada, sa 31-50 stanova 11 zgrada i sa 51 stanom i više postoji 18 zgrada.

Ukupno je popisano 13042 stana ukupne površine 893709 m2 ili u prosjeku 68,52 m2. Najviše je dvosobnih i trosobnih – 11182. Dvosobnih je 5771 prosječne površine od 58,47m2 dok je trosobnih 5411 (67,36 m2 u prosjeku).

 

 

STANOVNIŠTVO VOGOŠĆE PREMA STAROSTI I SPOLU

0-4 godine – 1600 (M – 837, Ž – 763)

5-9 godina – 1455 (M – 744, Ž – 711)

10-14 godina – 1354 (M – 693, Ž – 661)

15-19 godina – 1856 (M – 933, Ž – 923)

20-24 godine – 1876 (M – 1007, Ž – 859)

25-29 godina – 2149 (M – 1034, Ž – 1115)

30-34 godine – 2271 (M – 1125, Ž – 1146)

35-39 godina – 1989 (M – 981, Ž – 1008)

40-44 godine – 1761 (M – 831, Ž – 930)

45-49 godina – 1852 (M – 820, Ž – 1032)

50-54 godine – 2046 (M – 952, Ž – 1094)

55-59 godina – 1958 (M – 879, Ž – 1079)

60-64 godine – 1540 (M – 680, Ž – 860)

65-69 godina – 834 (M – 364, Ž – 470)

70-74 godine – 721 (M – 310, Ž – 411)

75-79 godina – 597 (M – 244, Ž – 353)

80-84 godine – 357 (M – 129, Ž – 228)

85+ godina – 127 (M – 43, Ž – 84)

prosječna starost – 37,01 (M – 35,55; Ž – 38,35)

 

 

UČEŠĆE DOMAĆINSTAVA KOJA OBAVLJAJU POLJOPRIVREDNU AKTIVNOST U ODNOSU NA UKUPAN BROJ DOMAĆINSTAVA I BROJ DOMAĆINSTAVA KOJA PRODAJU PROIZVODE NA TRŽIŠTU

Centar Sarajevo – ukupno 21484 domaćinstva – 932 se bave poljoprivrednom aktivnošću a 73 prodaje proizvode (7,83%)

Hadžići – ukupno 7530 domaćinstava – 3254 se bave poljoprivrednom aktivnošću a 253 prodaje proizvode (7,77%)

Ilidža – ukupno 22296 domaćinstava – 2931 se bave poljoprivrednom aktivnošću a 202 prodaje proizvode (6,89%)

Ilijaš – ukupno 6386 domaćinstava – 2273 se bave poljoprivrednom aktivnošću a 204 prodaje proizvode (8,97%)

Novi Grad Sarajevo – ukupno 42274 domaćinstva – 3007 se bavi poljoprivrednom aktivnošću a 164 prodaje proizvode (5,45%)

Novo Sarajevo – ukupno 25690 domaćinstava – 855 se bave poljoprivrednom aktivnošću a 58 prodaje proizvode (6,78%)

Stari Grad Sarajevo – ukupno 13753 domaćinstva – 917 se bavi poljoprivrednom aktivnošću a 51 prodaje proizvode (5,56%)

Trnovo FBIH – ukupno 647 domaćinstava – 435 se bavi poljoprivrednom aktivnošću a 80 prodaje proizvode (18,39%)

Vogošća – ukupno 8811 domaćinstava – 1508 se bavi poljoprivrednom aktivnošću a 156 prodaje proizvode (10,34%)

 

 

BROJ I POVRŠINA STANOVA PREMA OSNOVU KORIŠTENJA

Ukupno 13042 stanova (893709 m2)

Stanovi koji se koriste samo za stanovanje 8607 (608181 m2)

Za stanovanje i obavljanje djelatnosti 56 (6298 m2)

Samo za obavljanje djelatnosti 23 (1467 m2)

Za odmor i rekreaciju 322 (20129 m2)

U vrijeme sezonskih radova u poljoprivredi 14 (814 m2)

Kao drugi stan koji se nalazi u istom objektu (169 (11249 m2)

Stan koji se koristi od strane privremeno prisutne osobe 57 (4756 m2)

Prazni stanovi 3794 (240815 m2)

 

 

STANOVI ZA STANOVANJE PO BROJU SOBA I POVRŠINI

Broj stanova i površina – 13042 (893709 m2)

1-sobni – 248 (8956 m2) / prosječno 36,11 m2

2-sobni – 5771 (337438 m2) / prosječno 58,47 m2

3-sobni – 5411 (364478 m2) / prosjeno 67,36 m2

4-sobni – 920 (88799 m2) / prosječno 96,52 m2

5-sobni – 377 (44889 m2) / prosječno 119,07 m2

6-sobni – 208 (29102 m2) / prosječno 139,91 m2

7-sobni – 42 (6726 m2) / prosječno 160,14 m2

8 i višesobni – 65 (13321 m2) / prosječno 204,94 m2