Naslovnica VIJESTI INFO TRIFUNOVIĆ: ZATRAŽENA OSUĐUJUĆA PRESUDA ZA ZLOČINE U VOGOŠĆI

TRIFUNOVIĆ: ZATRAŽENA OSUĐUJUĆA PRESUDA ZA ZLOČINE U VOGOŠĆI

42

Iznoseći završnu riječ, Državno tužilaštvo je navelo kako smatra da je dokazano da je Miladin Trifunović, optužen za zločine u Vogošći, počinio djela koja mu se stavljaju na teret, tražeći osuđujuću presudu i kaznu u skladu sa zakonom.
Tužilac Adis Nuspahić je naveo da je tokom postupka Tužilaštvo BiH predočilo dovoljno dokaza na osnovu kojih Sud može donijeti pravičnu odluku, odnosno osuđujuću presudu.
On smatra da svi saslušani svjedoci i uloženi materijalni dokazi potvrđuju biće krivičnog djela “zločin protiv čovječnosti” i da se ono dogodilo u vrijeme i na način kako je opisano optužnicom.
Miladin Trifunović je optužen u svojstvu komandanta Vogošćanske (Crnovrške) brigade Vojske Republike Srpske (VRS), za učešće u širokom i sistematičnom napadu na bošnjačko stanovništvo s područja Vogošće i Ilijaša u periodu od jula do decembra 1992. godine.
Prema optužnici, on je davao saglasnost podređenima da civile, zatvorene u “Planjinoj kući”, vode na radove na prvim borbenim linijama, iako je znao da to nije sigurno.
“Nesporno je da su lišavana slobode lica nesrpske nacionalnosti i odvođena u zatočeničke objekte, odakle su izvođena, od kada im se gubi svaki trag. Nesporno je da niko od tih lica nije bio opasnost za tadašnje vojne i policijske vlasti”, naveo je Nuspahić.
Kazao je da je optuženi znao za napad, a ta tvrdnja proizlazi iz njegove same uloge kao komandanta i da je izdavao naredbe za izvođenje i vođenje zatočenika na prve borbene linije. Pozivajući se na iskaze svjedoka, Nuspahić je rekao da je optuženi podstrekavao takav tretman zatvorenika.
Za Tužilaštvo je nesporno da su zatvorenici ubijani i ranjavani na prvim borbenim linijima, gdje su vršili kopanje tranšeja i rovova, te izvlačili ranjene i ubijene, kao i da su korišteni kao živi štit.
“Da je optuženi izdavao naredbe nema nikakve sumnje jer je Tužilaštvo izvelo dovoljan broj dokaza”, kazao je Nuspahić, dodavši da su svjedoci rekli da su se takve radnje mogle izvoditi samo uz naredbe komandanta brigade.
Tužilac se pozvao na uložene biltene te rekao da li iko može pretpostaviti da bi Brane Vlačo, upravnik logora, smio navoditi da je imao naredbu komandanta ukoliko to nije istina.
Vlaču je Sud BiH zbog zločina u Vogošći osudio na 13 godina zatvora.
Tužilac je naveo da je nesporno da je Trifunović ranjen na brdu Žuč, te da je vještak Hamza Žujo kazao da je bio ograničeno pokretan i da se mogao kretati po ravnom i do komande.
“Trifunović je iz komande mogao izvršavati dužnosti”, dodao je tužilac.
Nuspahić je u završnoj riječi spomenuo i dokaze Odbrane da je Trifunović 19. oktobra 1992. bio u Beogradu i da nije mogao izdavati naredbe, kao i da su svjedoci naveli da je tri puta bio u Vojnomedicinskoj akademiji (VMA) na medicinskim tretmanima.
Prema njegovim riječima, za medicinske tretmane bi trebali postojati dokumenti, pa je nejasno zašto Odbrana nije tražila takve podatke o liječenju Trifunovića u navedeno vrijeme.
Tužilac smatra da je Optužba uspjela dokazati da je optuženi počinio djela koja su opisana u optužnici i da će ga Sud proglasiti krivim i kazniti u skladu sa zakonom.
Odbrana će završnu riječ iznijeti 20. oktobra.

/preuzeto sa BIRN BIH/