Naslovnica VIJESTI INFO TRIFUNOVIĆ: VJEROVATNO DA JE DOKUMENTE POTPISAO OPTUŽENI

TRIFUNOVIĆ: VJEROVATNO DA JE DOKUMENTE POTPISAO OPTUŽENI

63

Na suđenju za zločine počinjene na području Vogošće, vještak Tužilaštva Bosne i Hercegovine izjavio je da su na većem broju dokumenata koji su mu dostavljeni vjerovatno potpisi optuženog Miladina Trifunovića, a za manji broj nije isključena mogućnost da ih je on potpisao.
Vještak Muhidin Rašidović je rekao da mu je dostavljeno 28 dokumenata na vještačenje, i da ih je poredio sa nespornim potpisima Trifunovića.
“Za prva tri dokumenta se ne isključuje mogućnost da je skriptor spornih dokumenata, a vjerovatno je skriptor za dokumente od četiri do 28”, konstatovao je Rašidović.
On je naveo da su mu dostavljene kopije na osnovu kojih nije moguće sa sigurnošću odrediti potpisnika. Pojasnio je da se pritisak, red poteza kod pisanja slova i drugi faktori ne vide na kopiji, što utiče na utvrđivanje.
Na pitanja branioca Aleksandra Lazarevića, vještak je rekao da pretpostavlja da je već vršeno grafološko vještačenje u ovom predmetu, ali on zbog objektivnosti ne gleda nalaze drugih grafologa.
“Da li sam kod tužioca vidio, ne bih se zakleo, ali mi ništa ne bi značilo”, kazao je Rašidović.
Na pitanja članova Vijeća, rekao je da ne može pocentualno odrediti kolika je vjerovatnoća da je dokumente potpisao optuženi. Naveo je da se grafološke ocjene kreću od “nije isključeno” preko “vjerovatno” i “vrlo vjerovatno” do “sigurno”.
Trifunović je optužen u svojstvu komandanta Vogošćanske (Crnovrške) brigade VRS-a, za učešće u širokom i sistematičnom napadu na bošnjačko stanovništvo s područja Vogošće i Ilijaša u periodu od jula do decembra 1992. godine.
Prema optužnici, on je davao saglasnost podređenima da civilne, zatvorene u “Planjinoj kući”, vode na radove na prvim borbenim linijama, iako je znao da to nije sigurno.
Vijeće nije prihvatilo prijedlog Odbrane da se u okviru duplike pozovu još dva svjedoka, uz obrazloženje da se oni moraju odnositi na repliku Tužilaštva. Nije prihvaćeno ni da se pozovu kao dodatni dokazi.
Za 29. septembar zakazana je završna riječ Tužilaštva.

/preuzeto sa BIRN BIH/