Naslovnica VIJESTI INFO NA POSLJEDNJOJ ODRŽANOJ SJEDNICI OV VOGOŠĆA VIJEĆNICI K ZNANJU PRIMILI INFORMACIJU O...

NA POSLJEDNJOJ ODRŽANOJ SJEDNICI OV VOGOŠĆA VIJEĆNICI K ZNANJU PRIMILI INFORMACIJU O USPJEHU UČENIKA

112

Školska 2021/2022. godina je u vogošćanskim osnovnim školama počela  01.09.2021. godine, a  završena je 31.08.2022. godine (nastavni proces je okončan polovinom VI mjeseca).  Planirani fond nastavnih sati redovne je realizovan u razrednoj i predmetnoj nastavi u okviru planiranih 35 nastavnih sedmica ili 175 nastavnih dana.  Na području Općine Vogošća djeluje pet osnovnih škola i jedna područna škola.  Informacija o učenju i vladanju učenika osnovnih škola i Srednjoškolskog centra Vogošća je urađen na osnovu izvještaja koji su dostavljeni iz škola. Na kraju školske 2021/2022. godine nastavu u vogošćanskim osnovnim školama pohađalo je 2894 učenika (1526 dječaka i 1368 djevojčice) razvrstanih u 125 odjeljenja. Ocjenjeno je 2595 učenika.  Prosječna ocjena u vogošćanskim osnovnim školama se kreće u rasponu od 4,48 do 4,58, tako da je prosječna ocjena na kraju školske godine 4,51.

U toku 2021/2022. godine nastava je realizovana u 19 odjeljenja sa ukupno 411 učenika (135 djevojčica i 276  dječaka). Nastava je odvijana u dvije smjene sa ukupno 35 nastavnih sedmica, odnosno 175 nastavnih dana. Što se tiče učenja kontinuirano se od strane škole analizira uspjeh u učenju i uključuju odgovarajući vidovi nastave kako bi učenici koji ne postižu zadovoljavajuće rezultate uspjeli da poprave ocjene. Od 411 učenika: 73 učenika ima odličan uspjeh, 150 vrlodobar, 173 dobar,  10 dovoljan i 5 učenika nedovoljan uspjeh.

Od ukupno 411 učenika njih 308 ima primjerno vladanje, 32 učenika vrlodobro, 38 učenika dobro, 16 učenika zadovoljava i 17 učenika loše vladanje.  Izrečene su sljedeće odgojno-disciplinske mjere: 54 Ukora razrednika, 23 Ukor odjeljenskog vijeća, 8 Ukora direktora, 4 Ukora nastavničkog vijeća. Ukupno je zabilježeno 26723 izostanka, od toga je 24474 opravdanih izostanaka i 2249 neopravdanih izostanaka.