Naslovnica VIJESTI INFO ASISTENTI U NASTAVI: IZNIMNO ZNAČAJNA POMOĆ UČENICIMA

ASISTENTI U NASTAVI: IZNIMNO ZNAČAJNA POMOĆ UČENICIMA

76

Inkluzija je proces uključivanje osoba s različitim oblikom invaliditeta u što aktivnije i ravnopravnije učešće u društvu i obrazovanju.  Šejla Nahić Šabani po struci je magistar  razredne nastave. U OŠ “Porodice ef. Ramić” u Semizovcu je  trenutno  angažovana kao asistent u nastavi, brine se i pomaže djeci sa poteškoćama u razvoju tokom njihovog boravka u školi. Jedini je asistent, mada postoje objektivne potrebe za angažmanom većeg broja njih.

Šejla  pomaže učenicima iz različitih odjeljenja i različitog uzrasta. Njene obaveze zavise od djeteta, njegovih školskih zadataka, načina na koji uči, stepena pokretljivosti i slično, zadovoljna je odnosom sa djecom, posao smatra odgovornim i stresnim, ali na kraju dana kada se vide rezultati, sve je lakše i zaborave se ti teški trenuci.

Direktor škole Šemso Pačariz ističe da je potreba za asistentima u nastavi sve izraženija, te da je njihova uloga nemjerljiva uzmu li se u obzir rezultati koje postižu djeca, očekuje  da će uskoro angažovati dodatni broj asistenata.

Jedan od glavnih preduslova za uspješnu inkluziju u obrazovanju je zapošljavanje kadra za rad s djecom s poteškoćama.  Prije nego što se djetetu odobri pomoć asistenta u nastavi, potrebno je postaviti tačnu dijagnozu o djetetovim poteškoćama kako bi mu se omogućilo obrazovanje u skladu s njegovim potrebama i mogućnostima.