Naslovnica VIJESTI INFO ASFALTIRAN PUT U UGLJEŠIĆIMA

ASFALTIRAN PUT U UGLJEŠIĆIMA

269

Na osnovu Ugovora o izvođenju radova na rehabilitaciji dijela saobraćajnice u ulici Uglješići proteklog vikenda je završeno asfalitranje ove dionice. Radi se o dionici dužine oko 400 metara.
Vrijednost ugovorenih radova iznosi 107.104,49 KM, a finansira se sredstvima Budžeta Općine Vogošća.
Radovi podrazumjevaju uklanjanje oštećenog asfalta, zamjenu lošeg materijala podtla, tretman oborinskih voda, izradu nevezanog tamponskog sloja, te asfaltiranje saobraćajnice. Prosječna širina saobraćajnice je 4 metra,a debljina nosivo – habajućeg sloja 7 centimetara.
Izvođač radova je “AME” d.o.o. Breza, a nadzor nad izvođenjem radova vršio je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.