Naslovnica VIJESTI INFO ZAVRŠENA REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE SLATINSKI PUT

ZAVRŠENA REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE SLATINSKI PUT

167

Na osnovu ugovora o izvođenju radova na rehabilitaciji dijela saobraćajnice u ulici Slatinski put u dužini od 150 metara na području MZ Kobilja Glava, firma „AME“ d.o.o. Breza završila je danas radove. Radovi su podrazumjevali uklanjanje tampona, zamjenu lošeg materijala podtla, tretman oborinskih voda, izradu nasipa i navezanog tamponskog sloja i asfaltiranje saobraćajnice.

Zamjenik Općinskog načelnika Fetah Kadrić, sa saradnicima iz nadležne službe Općine Vogošća, obišao je lokaciju na kojoj se izvode radovi.

Prosječna širina saobraćajnice je 4,5 metara, a nosivo habajući sloj asafalta je 7 centimetara. Projekat je realizovan na zadovoljstvo stanovništva ovog dijela MZ Kobilje Glave.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 47.676,86 KM, a finansiraju se sredstvima Budžeta Općine Vogošća.

Nadzor nad izvođenjem radova vršio je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. Radovi su završeni u predviđenom roku.