Naslovnica VIJESTI INFO POČELA REALIZACIJA PROJEKATA POSTAVLJANJA TABLI SA KUĆNIM BROJEVIMA, NAZIVIMA ULICE I TABLI...

POČELA REALIZACIJA PROJEKATA POSTAVLJANJA TABLI SA KUĆNIM BROJEVIMA, NAZIVIMA ULICE I TABLI SA NAZIVIMA AUTOBUSKIH STAJALIŠTA

190

Na području Općine Vogošća uspješno je počela realizacija projekta postavljanja tabli sa kućnim brojevima i nazivima ulice, u ulicama: Donja Vogošća i dijelu ulice Jošanička od broja 16 do broja 74 koji je dobio novi naziv, ulica Samira Gradišića.

U naselju Donja Vogošća mnogi stambeni objekti nisu imali numeraciju, sada je ovim, kako kaže Nermin Rizvo – sekretar MZ Semizovac, problem riješen.

Projektom je obuhvaćeno postavljanje 120 tabli sa kućnim brojevima i nazivima ulice.

Vrijednost ugovorenih radova je 6. 000 KM bez uračunatog PDV-a, gdje je investitor Općina Vogošća, a izvođač radova je firma „Neonlux“ d.o.o. Sarajevo.

Također, počela je ralizacija projekta postavljanja tabli sa nazivima autobuskih stajališta. Projektom su obuhvaćena sva autobuska stajališta na području Općine Vogoša, potvrdila nam je Dženana Čengić, viši referent za komunalne poslove Općine Vogošća.

I za realizaciju ovog projekta vrijednost ugovorenih radova je 6. 000 KM bez uračunatog PDV-a, gdje je investitor Općina Vogošća, a izvođač radova je firma „Neonlux“ d.o.o. Sarajevo