Naslovnica VIJESTI INFO ZAŠTO JE VAŽNO RECIKLIRANJE?

ZAŠTO JE VAŽNO RECIKLIRANJE?

108

Reciklaža je proces koji se sastoji od sakupljanja, izdvajanja, prerade i izrade. Recikliranjem se, prije svega, spriječavaju milioni otpada od završavanja na deponiji na kojoj otpad ne može biti ponovo iskorišten. Deponije ne samo da su otrovne po životnu sredinu, već definitivno narušavaju i ljepotu gradova i mjesta u kojima se nalaze. Materijali  koji se mogu reciklirati su mnogi, kao što su: elektroničke komponente, drvo, tkanine i tekstil, crni i obojeni metali i najpopularniji materijali poput papira i kartona, stakla i neke plastike.

Općina Vogošća prva je u Kantonu Sarajevo uvela odvojeno odlaganje ambalažnog otpada. Eko kontejneri su postavljeni na nekoliko lokacija u Vogošći. Ipak, situacija na terenu dokazuje da je svijest o selektivnom odlaganju otpada nedovoljno razvijena. U anketi smo saznali da naša najmlađa populacija najviše upućena u recikliranje i da najčešće recikliraju mladi. Neki od naših sugrađana kažu da još nije dovoljno razvijena ekološka svijest kod građana kako bi reciklirali. Ipak ima i onih koji su svjesni prednosti recikliranja.

Prednosti recikliranja su ogromne, a svi su na dobitku kada ljudi usvoje reciklažu kao dio svakodnevice. Uz malo istraživanja i edukacije, svako od nas može početi da uključuje pozitivne navike u vezi sa reciklažom u svoj život. Ne zaboravite da jedna osoba može napraviti veliku razliku, a zajedno možemo promijeniti svijet!