Naslovnica VIJESTI INFO VODOSTAJ RIJEKA NA PODRUČJU VOGOŠĆE U BLAGOM PORASTU

VODOSTAJ RIJEKA NA PODRUČJU VOGOŠĆE U BLAGOM PORASTU

110

AGENCIJA za vodno područje rijeke Save izdala je obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za period od 10. do14. marta. Prognozira se porast vodostaja uslijed topljenja snijega i novih padavina na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH, posebno na rijekama Bosni, Uni i Sani. Očekuje se dostizanje nivoa obavještavanja o mogućim poplavama na hidrološkim stanicama na srednjem i donjem dijelu sliva rijeke Bosne te na slivovima Une i Sane u FBiH – saopštila je Agencija.

Sugerišemo nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučujemo pojačan oprez. Nadležne službe civilne zaštite treba da upozore stanovništvo koje živi na područjima uz rijeke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte, da je opasno da prilaze obalama s obzirom na moguće povećanje dubina i brzina tečenja vode u rijekama, te da im pravovremeno daju obavještenje sa smjernicama, na osnovu čega bi stanovništvo bilo u mogućnosti (prije eventualne pojave poplava) sprovesti mjere samozaštite u cilju smanjena i spriječavanja eventualnih šteta odštetnog djelovanja poplava po njih i njihova materijalna dobra – saopštili su iz Agencije.

Kako saznajemo na vogošćanskim rijekama nisu značajnije povećani vodostaji, a u općinskom štaba CZ prate situaciju na terenu i u slučaju potrebe spremni su odmah reagovati.