Naslovnica VIJESTI INFO USVOJEN IZVJEŠTAJ O STATUSNIM PITANJIMA PORODICA ŠEHIDA, RVI I DEMOBILISANIH BORACA ZA...

USVOJEN IZVJEŠTAJ O STATUSNIM PITANJIMA PORODICA ŠEHIDA, RVI I DEMOBILISANIH BORACA ZA 2020.GODINU

246

Na predhodnoj sjednici OV Vogšća usvojena je tačka dnevnog reda Izvještaj o statusnim pitanjima  porodica šehida, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca za 2020.godinu koja sadrži jednu statistiku kojom se bavi Služba za boračko-Invalidsku i socijalnu zaštitu.

Dopunska prava, uslovi i postupak za ostvarivanje, korištenje i prestanak prava, kao i sredstva za finansiranje tih prava za korisnike boračko- invalidske zaštite iz Budžeta Kantona Sarajevo regulisana su Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja  BiH.

Pomoćnik načelnika za boračko- invalidsku i socijalnu zaštitu Zijad Kadrić kazao je da statusna pitanja mogu ostvariti prava boračke populacije, a to su RVI, šehidske porodice kao i borci iz NOR-a.

Sve informacije građani mogu dobiti na šalteru br.10 ili ako je potrebno, bilo ko od referenata će pružiti uslugu stranci koja traži informaciju.