Naslovnica VIJESTI INFO USPJEH UČENIKA U OŠ „ZAJKO DELIĆ“ NA KRAJU NASTAVNE GODINE IZNOSI 4,45

USPJEH UČENIKA U OŠ „ZAJKO DELIĆ“ NA KRAJU NASTAVNE GODINE IZNOSI 4,45

442

Na nastavnom vijeću održanom 17.06. 2016. godine u OŠ „Zajko Delić“ sumirani su rezultati i konstatovano da je u potpunosti realizovan godišnji plan i program škole.

Školsku 2015/2016. godinu u osnovnoj školi „Zajko Delić“ pohađao je 481 učenik, 242 dječaka i 239 djevojčice. Zadovoljni su ostvarenim rezultatima iz vladanja i učenja, kao i prosječnom ocjenom 4,45. Odličan uspjeh ostvarilo je 244 učenika, 35 ih je vrlodobro, a nastavnu godinu 33 učenika završila su sa dobrim uspjehom.

U školi na Kobiljoj Glavi uspješno je organizovana i eksterna matura na kojoj su učenici pokazali zavidno znanje. Sa početkom nove školske godine za učenike OŠ „Zajko Delić“ će biti organizovan produženi boravak. Mjesta još uvijek ima, tako da se zainteresovani mogu prijaviti.