Naslovnica VIJESTI INFO U TOKU ONLINE UPIS PRVAČIĆA I U OŠ “PORODICE EF. RAMIĆ”

U TOKU ONLINE UPIS PRVAČIĆA I U OŠ “PORODICE EF. RAMIĆ”

67

Od prvog aprila počeo je  upis prvačića i u OŠ „Porodice ef. Ramić“ u Semizovcu.  Roditelji su dužni da djecu, koja su 1.marta ove godine napunila pet i po godina ili su stariji, upišu u školu. Prema riječima direktora škole  Šemse Pačariza ,  u ovoj školskoj godini biti upisana  dva odjeljenja  prvačića. Također, u područnoj školi „Gora“ ove godine biće upisana dva prvačića.

S obzirom da je i dalje aktuelna pandemije koronavirusa, roditelji mogu na ulazu u školsku zgradu preuzeti prijave za upis djece ili ih mogu preuzeti putem interneta sa stranice škole. Prijave se mogu dostaviti i poštom a prateću dokumentaciju (izvod iz Matične knjige rođenih, ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti djeteta, potvrdu o pohađanju Obaveznog programa predškolskog odgoja i CIPS prijavu boravka kao dokaz o pripadnosti školskom području – na uvid) je moguće dostaviti naknadno, u dogovoru sa menadžmentom, po okončanju pandemije. Onima koji iz opravdanih razloga budu spriječeni upisati  djecu u prvom upisnom roku u školu, biće to omogućeno u drugom roku, u augustu.