Naslovnica VIJESTI U OPĆINI VOGOŠĆA RAZGOVARANO O PREDLOŽENIM IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA ZA POVOLJNIJE...

U OPĆINI VOGOŠĆA RAZGOVARANO O PREDLOŽENIM IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA ZA POVOLJNIJE PENZIONISANJE I OBRAČUN PENZIJA ZA ŽENE RODILJE

116

Zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Kenela Zuko 29. februara ove godine uputila je inicijativu za izmjenu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kojom bi se uvelo prijevremeno povoljnije penzionisanje i povoljniji obračun penzija za žene rodilje u cilju povećanja nataliteta.

Zuko tvrdi da se već duži period cijela Evropa suočava sa negativnim demografskim trendovima, što nije zaobišlo ni BiH te da zvanične statistike bilježe pad nataliteta iz godine u godinu .Istakla je da su samo pojedine države, kao što su Francuska, Irska, lsland i Švedska, uspjele održati stopu fertiliteta približno nivou proste reprodukcije i to samo u kratkim intervalima bez konstantno stabilnog rasta.

Zuko je naglasila da izazovi s kojim se suočavaju zemlje, ukazuju da mjere pronatalitetnih djelovanja mogu biti skupe, ekonomski neopravdane te da se moraju tretirati i razumijevati kao strateške investicije za budućnost društva kao cjeline. U FBiH je pored velikog broja mjera sa nivoa Federacije, kantona i općina u padu broj rođenih iz godine u godinu, tako da se i kroz eventualne izmjene Zakona o PIO treba dati dodatni stimulans u dugom roku na poboljšanje nataliteta – kazala je.

Nakon usvajanja Zakona o PIO u FBiH u 2018. godini, Zuko kaže da su pooštreni zakonski kriteriji za penzionisanje u smislu pomjeranja dobne granice za muškarce i žene.