Naslovnica VIJESTI INFO TRIFUNOVIĆ: U NALAZU NAVEDEN POGREŠAN DATUM RANJAVANJA

TRIFUNOVIĆ: U NALAZU NAVEDEN POGREŠAN DATUM RANJAVANJA

102

Na suđenju za zločine počinjene na području Vogošće, vještak Odbrane je kazao kako je u nalazu i mišljenju greškom naveo 18. oktobar umjesto 18. septembra 1992. kao datum ranjavanja optuženog Miladina Trifunovića.
Vještak Miodrag Novokmet, koji je nalaz i mišljenje počeo da iznosi na jednom od ranijih ročišta, odgovarao je na unakrsna pitanja tužioca Adisa Nuspahića, koji mu je tom prilikom predočio depeše Vogošćanske brigade, na kojima je kao komandant potpisan Miladin Trifunović. Kako je tužilac pročitao, riječ je o izvještaju o stanju borbenih aktivnosti Vogošćanske brigade upućenom Sarajevsko-romanijskom korpusu Vojske Republike Srpske (VRS), zatim nekoliko zahtjeva za izdavanje MTS-a (materijalno-tehničkih sredstava), te nekoliko naredbi i drugih zahtjeva koji su izdati u periodu od 23. septembra do 18. oktobra 1992. godine.
Novokmet je kazao da ove dokumente nije uvrstio u nalaz i mišljenje, te da je na raspolaganju imao “zahtjeve za municiju” s potpisom komandanta Miladina Trifunovića. Borbeni izvještaj, prema riječima vještaka, mogao je da sačini načelnik štaba brigade, ali je u potpisu moralo stajati ime komandanta brigade.
On je, na pitanje Odbrane Trifunovića, objasnio kako je bilo moguće da operativac sačini izvještaj a da ga neko potpiše u ime komandanta brigade. Upitan da li je komandant brigade mogao da napravi “blanko dokumente” za nabavku hrane i municije, kako su rekli neki svjedoci, vještak je odgovorio da komandant ne bi smio potpisivati takve dokumente, ali da se moglo desiti.
Predsjedavajući Sudskog vijeća Braco Stupar pitao je vještaka da li je neko mogao nositi Trifunoviću dokumente u bolnicu da potpisuje dok je ležao ranjen u Blažuju, a Novokmet je kazao da za navedene aktivnosti to nije bilo isplativo raditi. Na pitanje člana Vijeća Davorina Jukića o formiranju Taktičke grupe Žuč, vještak je odgovorio da je dokument za formiranje 6. oktobra 1992. godine potpisao načelnik Štaba brigade Momčilo Kenjić.
Nuspahić je Novokmeta pitao na osnovu koje dokumentacije je utvrdio da je Trifunović ranjen 18. septembra, na šta je vještak odgovorio da je to utvrdio na osnovu medicinske dokumentacije iz doma zdravlja, te da nije na raspolaganju imao izjave svjedoka sa suđenja, dodavši kako je greškom naveden datum 18. oktobar umjesto 18. septembra.
“Nigdje ne piše da je ranjen 18. septembra. Na osnovu pogrešnih datuma izveli ste jako bitan zaključak”, kazao je tužilac Novokmetu, koji je odgovorio da ostaje kod svoga nalaza i mišljenja.
Tokom unakrsnog ispitivanja vještaka, analizirana je depeša od 28. oktobra 1992. upućena Sarajevsko-romanijskom korpusu, a u kojoj direktno komandant Operativne grupe Vukota Vuković obavještava nadređene da je, zbog ranjavanja Miladina Trifunovića, on preuzeo komandovanje brigadom. Vještak je kazao kako Vuković nije imao nadležnost da postavi sam sebe, ali da je mogao nastaviti da komanduje. Dodao je kako se Vuković predstavljao kao komandant brigade, ali da je bio komandant Operativne grupe.
Trifunović je optužen u svojstvu komandanta Vogošćanske (Crnovrške) brigade VRS-a, za učešće u širokom i sistematičnom napadu na bošnjačko stanovništvo s područja Vogošće i Ilijaša u periodu od jula do decembra 1992. godine. Prema optužnici, on je davao saglasnost podređenima da civile, zatvorene u “Planjinoj kući”, vode na radove na prvim borbenim linijama iako je znao da to nije sigurno.
Na narednom ročištu, koje je zakazano za 14. juli, planirano je da Tužilaštvo izvede dokaze replike.

/preuzeto sa BIRN BIH/