Naslovnica VIJESTI INFO STANJE ELEKTROMREŽE NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA ZADOVOLJAVAJUĆE

STANJE ELEKTROMREŽE NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA ZADOVOLJAVAJUĆE

38

Stanje niskonaponskih mreža je zadovoljavajuće i nisu evidentirani duži zastoji u isporuci električne energije. U toku 2020. godine snabdijevanje električnom energijom je bilo kontinuirano i stabilno. Tokom 2020. Godine okončani su radovi na uklanjanju TS 110/20/20 Kv Sarajevo sa pratećim SN kablovskim vezama, dobivene upotrebne dozvole i izvršeno puštanje pod napon izgrađene mreže. Radi se o značajnom kapitalnom investicijskom ulaganju u ukupnom iznosu  od 1. 150.000,00 KM od čega je tokom 2019. godine investirano 800.000,00 KM, a tokom 2020. Godine investirano je 350.000,00KM. Postojeća srednjenaponska mreža radi trenutno na 10 kV naponskom nivou, no ovim investicionim ulaganjem koje je u skladu sa „Analizom razvoja srednjenaponskih distributivnih mreža JP Elektroprivreda  BiH d.d. – Sarajevo za period 2015 -2025. Godina, stvoreni su uslovi za prelazak srednjenaponske mreže na 20 kV. Prelazak distribucijske mreže na 20 kV naponski nivo ima puno ekonomsko opravsanje i dovodi do sanacije naponskih prilika SN mreži, čime se prenosni kapaciteti svakog voda povećavaju za dva ili četiri puta i višestruko se smanjuju gubici mreže.

Tokom 2020. godine na području općine Vogošća su realizovana 233 priključka, čija je vrijednost 415.000, 00 KM. Značajno je izdvojiti priključenje zgrade Fonda Kantona Sarajevo  za izgradnju stanova na lokaciji Rosulje, za pripadnike šehidske populacije, par manjih stambenih objekata, te priključenje mini solarne energije za Klesarstvo Zamak d.o.o Vogošća.  Kroz realizaciju novih priključaka na elektrodistriburivnu mrežu, mnogi dijelovi niskonaponskih mreža su izgrađeni i rekonstruisani, a u nekim slučajevima je i izvođena nova transformatorska stanica, Na tak način se  poboljšava napajanje i postojećih starih legalnih kupaca. U planu je i izgradnja STS Krč i STS Tihovići.