Naslovnica VIJESTI INFO ŠTA JE ČIJA NADLEŽNOST ODRŽAVANJA PUTEVA I OBJEKATA DEFINISAO JE JASNO ZAKON...

ŠTA JE ČIJA NADLEŽNOST ODRŽAVANJA PUTEVA I OBJEKATA DEFINISAO JE JASNO ZAKON O KOMUNALNOJ ČISTOĆI

181

Sa dolaskom sniježnih padavina, uvijek ista pitanja: čija je nadležnost čišćenja puteva, prilaza objektima, uklanjanje ledenica… Zakonom o kumunalnoj čistoći KS sve je definisano i dati su odgovori na spomenuta i slična pitanja. Vlasnici poslovnih objekata, bilo da se nalaze u poslovnim zonama ili van nje, dužni su da obezbjede prilaz objektima i da zimsko održavanje uredno obavljaju tokom sezone. Na zgradama kolektivnog stanovanja ledenice ukljanjaju nadležne upraviteljske kuće dok su vlasnici privatnih stambenih objekata kao fizička lica dužni da očiste prilaze, uklone ledenice te snijeg sa krovova. Za one koji se ogluše o zakonske odredbe, propisane su i novčane kazne.

Zakonom o cestama FBiH jasno je definisana nadležnost upravljanja cestama, a i za prekršioce su zaprijećene visoke novčane kazne.