Naslovnica VIJESTI INFO OPĆINSKO VIJEĆE VOGOŠĆA: SUTRA DRUGA REDOVNA SJEDNICA

OPĆINSKO VIJEĆE VOGOŠĆA: SUTRA DRUGA REDOVNA SJEDNICA

111

Druga redovna sjednica Općinskog vijeća Vogošća, biće održana sutra a pred vijećnicima je Dnevni red koji čini 11 tačaka i to :

1.Odluka o povećanju prihoda i rasporedu rashoda u Budžetu Općine Vogošća za 2016. godinu u iznosu od 1.220.000,00 KM na ime namjenski odobrenih sredstava –tekući  transferi od Države, tekući  transferi od Federacije, kapitalni transferi od Kantona  i  kapitalni transferi od Općine  -Prijedlog

2.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Vogošća za 2016. godinu –Prijedlog

3.Budžet Općine Vogošća za 2017. godinu–Prijedlog

4.Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Vogošća za 2017. godinu–Prijedlog

5.Odluka o pokretanju aktivnosti za prelazak na trezorski način poslovanja –Prijedlog

6.Odluka ouspostavi Registra budžetskih korisnika Općine Vogošća –Prijedlog

7.Odluka o odobravanju i isplati jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe za 2017. godinu –Prijedlog

8.Program rada Općinskog vijeća Vogošća za 2017. godinu –Nacrt

9.Izbor i imenovanje Komisija Općinskog vijeća Vogošća:

-Rješenje o izboru i imenovanju Komisije za odlikovanja i priznanja;

-Rješenje o izboru i imenovanju Komisije za poslovne prostore i stanove;

-Rješenje o izboru i imenovanju Komisije za zaštitu boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca;

-Rješenje o izboru i imenovanju Drugostepene stručne komisije;

-Rješenje o izboru i imenovanju Komisije za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova;

-Rješenje o izboru i imenovanju Etičkog vijeća časti;

-Rješenje o izboru i imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja;

10.Akti poslovanja

Rješenja za utvrđivanje prava vlasništva na izgrađenom zemljištu i to:

-Bradić Senad;

-Lilić Asima;

Zaključak    o  odbacivanju  prijedloga  za  obnovu  postupka  u  predmetu utvrđivanja  prava  vlasništva  na  izgrađenom

zemljištu;

11.Vijećnička pitanja i inicijative

Sjednica će biti održana u 10:00 sati u velikoj sali Općine Vogošća