Naslovnica VIJESTI INFO SRD “VOGOŠĆA” : IZMJENJEN PRAVILNIK O KORIŠTENJU RIBLJEG FONDA

SRD “VOGOŠĆA” : IZMJENJEN PRAVILNIK O KORIŠTENJU RIBLJEG FONDA

298

Upravni odbor Udruženja sportsko ribolovnog društva “Vogošća” donio je izmjenu pravilnika o korištenju ribljeg fonda na ribolovnom području pet Kanton Sarajevo, a kojim upravlja ovo Udruženje. Na rijeci Ljubini od ušća u rijeku Bosnu uzvodno do “Bešlića pumpe” dozvoljava se ribolov na prirodne mamce i na sve tehnike ribolova u skladu sa Zakonom o slatkovodnom ribarstvu. Od “Bešlića pumpe” uzvodno do administrativne granice Općine Vogošća i Ilijaš na rijeci Ljubina dozvoljen je ribolov isključivo na vještački mamac. Na Jošaničkom potoku i rijeci Vogošća tokom cijele godine zabranjen je ribolov u skladu sa izradom Ribarske osnove, jer su iste proglašene prirodnim plodištem-mrijestilištem. Shodno odluci rijeka Ljubina bit će poribljena sa potočnom pastrmkom cijelim tokom, također i rijeka Bosna na lokalitetu Semizovca.

Obzirom da je vanredna situacija zbog širenja koronavirusa sekretar SRD “Vogošća” Mirsad Gajević naglasio je da se pridržavaju mjera zaštite. Gajević je istakao da zbog novonastale situacije 22. mart Svjetski dan voda nisu mogli obilježiti kao svake godine ali kad se situacija smiri svakako će to uraditi, jer kako kaže svima nama je jasno koliko nam znače čiste vode za naš život i za našu okolinu.