Naslovnica VIJESTI INFO PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA SISTEMA STACIONARNIH RADARA NA PODRUČJU KS

PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA SISTEMA STACIONARNIH RADARA NA PODRUČJU KS

318

Odjeljenje za videonadzor, Sektora uniformisane policije je od strane Ekspertne radne grupe za razmatranje opravdanosti za postavljanje novih stacioniranih radara dobilo na nadležno postupanje osam zaključaka.
Ekspertna radna grupa je usvojila šest lokacija kao opravdane, tri su radara u procesu postavljanja (Ul. Adema Buće kod škole, Ul. Zagrebačka, M-18 Semizovac), a za preostala tri se vrši istraživanje tržišta za nabavku (Ul. Alipašina, Ul. Džemala Bijedića, M-18 Poturovići). Pored ovih šest lokacija, Jedinica za saobraćaj je zahtijevala postavljanje stacionarnog radara u ulici Obala Kulina Bana, kod BH Pošte, te je u toku postavljanje kućišta.
Također, Odjeljenje za videonadzor je za naredni period planiralo proširenje analitičkih kamera “Sparta”, koje uključuje nabavku 34 analitičke kamere. U ovu svrhu je neophodno instaliranje novih optičkih kablova duž glavne longitudinale, što je i učinjeno u toku rekonstrukcije tramvajske pruge, a zaključkom vlade je usvojena inicijativa MUP-a da se prilikom svih projekata u KS vrše konsultacije po pitanju dodatne instalacije optičkih kablova.
U planu je da se do 2025. godine optičkom mrežom povežu 164 raskrsnice u Kantonu Sarajevo što bi imali veliki značaj za uspostavu savremenog videonadzora.

/preuzeto sa www.mup.ks.gov.ba/