Naslovnica VIJESTI INFO POTPISAN OKVIRNI SPORAZUM ZA SANACIJU ŠUMSKIH PUTEVA UKUPNE DUŽINE 2.290 METARA

POTPISAN OKVIRNI SPORAZUM ZA SANACIJU ŠUMSKIH PUTEVA UKUPNE DUŽINE 2.290 METARA

390

Na osnovu Programa prioritetnih projekata iz oblasti komunalne infrastrukture za 2018. i 2019. godinu i Sporazuma sa Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo, Općina Vogošća je pripremila elaborate za sanaciju tri šumska puta na njenom području i provela proceduru javne nabavke za odabir izvođača radova.
Danas je tim povodom u Općini Vogošća potpisan Okvirni sporazum na period od dvije godine. Sporazum su potpisali načelnik Općine Vogošća Edin Smajić i Salih Mustajbegović direktor firme “Bucomerc” iz Kiseljaka.
Sporazumom je definisana sanacija šumskih puteva u dužini od 2.290 metara u vrijednosti od 773.000 KM. Biće izvršena sanacija  put prema Planinarskom domu  “Motka” u dužini od 1.200 metara, sanacija šumskog puta u ul. Gornja Jošanica III u dužini od 760 metara i sanacija šumskog puta u ulici Gornja Jošanica I, dužine oko 300 metara.


“Posebno je značajna sanacija ovog dijela puta od Tihovića do Budišića, sa aspekta daljnjeg razvoja turizma kroz planinarenje i rekreaciju ali i stvaranje uslova da se prostorije u područnoj školi u Budišićima konačno stave u funkciju objekta koji bi služio kao škola u prirodi” istakao je načelnik Smajić.
Direktor Mustajbegović je naveo da će početi sa izvođenjem radova na sanaciji šumskih puteva kada krene građevinska sezona, a radovi će se odvijati u skladu sa raspoloživim sredstvima i sa uslovima na terenu.
Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo obezbjedilo je dio sredstva u iznosu od 400.000 KM. Dodatna sredstva će obezbjediti Općina Vogošća u saradnji sa višim nivoima vlasti ili iz vlastitog Budžeta, kako bi se projekat mogao realizovati u cjelosti.
Nadzor nad izvođenjem radova vršit će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.