Naslovnica VIJESTI INFO OSTVARIVANJE PRAVA NA BANJSKO I KLIMATSKO LIJEČENJE

OSTVARIVANJE PRAVA NA BANJSKO I KLIMATSKO LIJEČENJE

261

Pravo na banjsko i klimatsko liječenje imaju šehidske porodice, demobilisani borci i ratni vojni invalidi, kao i članovi porodica navedenih kategorija. Na području naše općine mnogo je više zainteresovanih za banjski vid rehabilitacije.
U ovoj godini podneseno je više od 109 zahtjeva, od kojih je zasad odobreno 27. Zijad Kadrić pomoćnik načelnika za boračko–invalidsku zaštitu smatra da ova mogućnost mnogo znači pripadnicima boračke populacije. Svi oni koji ostvare pravo na banjsko liječenje u Olovu ili na Ilidži mogu odmarati i uživati 15 dana.
Vogošćani se o dokumentaciji potrebnoj za podnošenje zahtjeva za banjskim liječenjem mogu informisati u Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Vogošća, nadležna Komisija će odlučiti o tome ko će ostvariti pravo na banjsko liječenje u tekućoj godini i u kojim banjskim lječilištima /Sarajevo, Olovo, Fojnica/.
Prema informacijama iz općinske Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu postoji velika potreba za banjskim liječenjem članova boračke populacije što potvrđuje i broj Zahtjeva koji se svake godine podnosi za ostavrenje ovog prava resornom ministarstvu.