Naslovnica VIJESTI INFO OSNOVNA ŠKOLA “ZAHID BARUČIJA” RASPISALA JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP ŠKOLSKE...

OSNOVNA ŠKOLA “ZAHID BARUČIJA” RASPISALA JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP ŠKOLSKE KUHINJE

1006

Osnovna škola “Zahid Baručija” Vogošća objavila je na svojoj web stranici Javni poziv za dostavljanje pismenih ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača za davanje u zakup školske kuhinje za školsku 2022/2023.godinu.
Školska kuhinja površine 13 metara kvadratnih daje se u zakup za period od 01.09.2022.godine do 30.06.2023.godine.
Na oglas se mogu prijaviti sva pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje ugostiteljsko-uslužnih djelatnosti, koji posjeduju međunarodne certifikate ISO9000/9001 i ISO22000, HACCP. Također moraju ispunjavati posebne uslove o kvaliteti đačkih užina koji su navedeni u Javnom pozivu.
Poziv je otvoren do 20.08.2022.godine a može se pogledati na web stranici i na oglasnoj ploči škole.