Naslovnica VIJESTI INFO OŠ „PORODICE EF. RAMIĆ“: POČEO UPIS PRVAČIĆA U NOVU ŠKOLSKU GODINU

OŠ „PORODICE EF. RAMIĆ“: POČEO UPIS PRVAČIĆA U NOVU ŠKOLSKU GODINU

328

Prvog aprila počeo je upisni rok u OŠ „Porodice ef. Ramić“ i roditelji su dužni da djecu, koja su 1.marta ove godine navršila pet i po godina i stariju, upišu u školu. Prema riječima direktora škole Šemse Pačariza, u Semizovcu će i u narednoj godini biti formirana dva odjeljenja đaka prvaka, koliko ih je i prethodne školske godine upisano u prvi razred.

S obzirom da je period pandemije koronavirusa, roditelji mogu na ulazu u školsku zgradu preuzeti prijave za upis djece ili ih mogu preuzeti putem interneta sa stranice škole. Prijave se mogu dostaviti poštom a prateću dokumentaciju (izvod iz Matične knjige rođenih, ljekarsko uvjerenje o psiho/fizčkoj sposobnosti djeteta, potvrdu o pohađanju Obaveznog programa predškolskog odgoja i CIPS prijavu boravka kao dokaz o pripadnosti školskom području- na uvid) je moguće dostaviti naknadno, u dogovoru sa menadžmentom, po okončanju pandemije. Do daljnjeg se odgađa i testiranje, a onima koji iz opravdanih razloga nisu upisali djecu u prvom upisnom roku u školu, biće to omogućeno u drugom roku, u augustu.

Zbog pandemije koronavirusa školske učionice su prazne  a nastava se odvija putem interneta. Direktor škole u Semizovcu Šemso Pačariz do povratka u školske klupe đacima i nastavnicima želi dobro zdravlje.