Naslovnica VIJESTI INFO ODRŽANA 40. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

ODRŽANA 40. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

110

Općinsko vijeće Vogošća je na 40. sjednici donijelo Odluku o povećanju prihoda i rasporedu rashoda u Budžetu Općine Vogošća za 2016. godinu u iznosu od 335.000 KM na ime namjenski odobrenih sredstava –kapitalni transferi od Kantona i to: Sredstva Zavoda za izgradnju za asfaltiranje ceste u naselju Dreskovača (235.000 KM) i Sredstva Ministarstva privrede za izgradnju saobraćajnice u industrijskoj zoni (100.000 KM).  Ovom Odlukom sredstva  Budžeta Općine Vogošća u 2016. godini  umjesto 12.680000 KM iznose 13.015000 KM.

Vijećnici su sa 18 glasova „za“ i 3 „protiv“ donijeli zaključak o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Plana rada JU „KSC“ Vogošća za 2016. godinu. Većinom glasova donesen je i  Zaključak kojim se usvaja Izvještaj o radu ove javne ustanove u prvih šest mjeseci tekuće godine a isto tako i Izvještaj o realizaciji manifestacije „Vogošćanski dani-dani privrede, kulture i sporta 2016.“.

Među zaključcima koje je Općinsko vijeće Vogošća donijelo na 40. sjednici  je usvajanje Inicijative o davanju naziva novoizgrađenoj ulici u naselju Donja Vogošća, Ulica  „Hilme Krke“. Radi se o području koje obuhvata ulicu koja graniči sa Općinom Ilijaš, dužine 1500 metara. Inicijativa će biti dostavljena nadležnoj Komisiji Skupštine Kantona Sarajevo, radi provođenja dalje procedure.

Većinom glasova donesen je Zaključak o usvajanju Izvještaja o prihodima i rashodima Budžeta Općine Vogošća a istim načinom glasanja i Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Općinskog načelnika, Jedinstvenog općinskog oragana uprave i ostalih općinskih službi Općine Vogošća. Oba izvještaja se odnose na period prvih šest mjeseci tekuće godine. Među polugodišnjim izvještajima o kojima se očitovalo Općinsko vijeće je  i Izvještaj o radu JP RTV Vogošća i finansijski izvještaj, za koji je jednoglasno donesen Zaljučak o usvajanju.

Sastavni dio i 40. redovne sjednice Općinskog vijeća Vogošća bila su vijećnička pitanja i inicijative, kako kroz Izvještaj o realizaciji već postavljenih, te su postavljena nova pitanja i inicijative.