Naslovnica VIJESTI INFO OBAVIJEST O PONOVLJENOJ ANALIZI VODE NA LOKALNOM VODOVODU “BLAGOVAC”

OBAVIJEST O PONOVLJENOJ ANALIZI VODE NA LOKALNOM VODOVODU “BLAGOVAC”

72

U sklopu redovne analize vode koja je vršena na lokalnom vodovodu „Blagovac“, pristigli nalaz nije odgovara prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Voda sa pomenutog lokalnog vodovoda nije bila za upotrebu. Nakon toga poduzete su naložene mjere, i ponovo je uzet uzorak vode u svrhu ponovljene analizu vode na lokalnom vodovodu „Blagovac“, općina Vogošća.
Nakon ponovljene analize vode, stigao je izvještaj o mikrobiološkom ispitivanju vode i na osnovu tog izvještaja zaključeno je da ispitani uzorak vode sa pomenutog lokalnog vodovoda ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Službeni glasnik BiH“ br.40/10, 30/12, 62/17) i voda se može koristiti za svakodnevnu upotrebu.