Naslovnica VIJESTI INFO NA POSLJEDNJOJ ODRŽANOJ SJEDNICI OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA VIJEĆNICI K ZNANJU PRIMILI INFORMACIJU...

NA POSLJEDNJOJ ODRŽANOJ SJEDNICI OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA VIJEĆNICI K ZNANJU PRIMILI INFORMACIJU O USPJEHU UČENIKA

94

Na području općine Vogošća djeluje pet osnovnih škola i jedna područna škola. Informacija o učenju i vladanju učenika osnovnih škola i Srednjoškolskog centra Vogošća, koja je prezentovana na sjednici Općinskog vijeća Vogošča, urađena je na osnovu izvještaja koji su dostavljeni iz škola.

Na kraju školske 2022/2023. godine nastavu u vogošćanskim osnovnim školama pohađalo je 2.929 učenika (1.530 dječaka i 1.399 djevojčica) razvrstanih u 127 odjeljenja. Ocijenjeno je 2.574 učenika. Prosječna ocjena u vogošćanskim osnovnim školama se kreće u rasponu od 4,49 do 4,61, tako da je prosječna ocjena na kraju školske godine 4,54.  Iz vladanja je ukupno ocijenjeno 1.986 učenika i to učenici od IV do IX razreda. 1.958 učenika ima primjerno vladanje, 11 učenika ima vrlodobro vladanje,  8 učenika ima dobro vladanje, 7 učenika ima vladanje zadovoljava i  2 učenika ima loše vladanje. Zbog povrede discipline za 29 učenika su izrečene odgovarajuće odgojno-disciplinske mjere i to:  11 učenika ima Ukor odjeljenskog starješine,  9 učenika ima Ukor odjeljenskog vijeća,  7 učenika imaju Ukor direktora i 2 učenika imaju Ukor nastavničkog vijeća.

U SŠC Vogošća u toku 2022/2023. godine nastava je realizovana u 19 odjeljenja sa ukupno 371 učenika (122 djevojčice i 249 dječaka). Nastava je odvijana u dvije smjene sa ukupno 35 nastavnih sedmica, odnosno 175 nastavnih dana. Od 371 učenika 64 učenika ima odličan uspjeh, 154 vrlodobar, 139 dobar, 10 dovoljan i 4 učenika nedovoljan uspjeh. Od ukupno 371 učenika njih 288 ima primjerno vladanje, 29 učenika vrlodobro, 32 učenika dobro, 11 učenika zadovoljava i 11 učenika loše vladanje. Ukupno je zabilježeno 13.476 izostanka, od toga je 12.704 opravdanih izostanaka i 772 neopravdanih izostanaka.