Naslovnica VIJESTI INFO MILADIN TRIFUNOVIĆ: BEZ ZAHTJEVA ZA DOVOĐENJE CIVILA NA PRVU LINIJU

MILADIN TRIFUNOVIĆ: BEZ ZAHTJEVA ZA DOVOĐENJE CIVILA NA PRVU LINIJU

123

Svjedok Odbrane Miladina Trifunovića, optuženog za zločine počinjene na području Vogošće, ispričao je kako u drugoj polovini 1992. godine nije vidio da su civili dovedeni kako bi kopali rovove, niti su obavljali druge radove na brdu Žuč.
Dragan Divljanović, nekadašnji pripadnik Vogošćanske brigade Vojske Republike Srpske (VRS) ispričao je kako je u drugoj polovini 1992. godine bio vezista na koti 850 na Žuči, te pojasnio da se veza ostvarivala između prve linije i komande na koti.
“Ja je nisam ostvarivao ni sa kim dalje, ne sjećam se. To je bila veza isključivo za taj položaj. Nisam je koristio ni za šta drugo, ne znam je li i postojala mogućnost“, odgovorio je on na pitanje da li se veza ostvarivala prema Vogošći.
U unakrsnom ispitivanju je negirao da je ikada primio zahtjev za artiljerijom koja se nalazila na koti. Također je negirao da je od njega neko s prve borbene linije zahtijevao da se dovedu civili kako bi izvlačili ranjene i mrtve.
On je pojasnio da se prva linija nalazila možda 500 metara vazdušne linije od njih, te da nije vidio da su dovedeni civili kako bi kopali rovove ili obavljali druge radove.
Divljanović je, između ostalog, govorio koga se sve sjeća s kote, dodajući da je bio i njegov rođak Dragomir Divljanović.
Na upit Odbrane da li poznaje optuženog, svjedok je odgovorio da ga u to vrijeme nije poznavao. Također je naveo i kako je čuo da je optuženi bio na čelu Vogošćanske brigade.
Rekao je i da u to vrijeme nije znao da na području Vogošće postoje objekti u kojima su zatočeni Bošnjaci, te da je za to saznao kasnije iz medija i rođakove priče.
Miladin Trifunović, nekadašnji komandant Vogošćanske (Crnovrške) brigade VRS-a, optužen je za učešće u širokom i sistematičnom napadu na civilno bošnjačko stanovništvo s područja Vogošće i Ilijaša u periodu od jula do decembra 1992. godine.
Kako se navodi u optužnici, Trifunović je davao saglasnost podređenima da civile zatvorene u “Planjinoj kući” odvode i koriste ih za radove na prvim linijama borbenih djelovanja, iako je znao da to nije sigurno.
Odbrana je pročitala i iskaz preminulog svjedoka Dragomira Divljanovića, koji je naveo da je u maju 1992. godine bio raspoređen pri štabu Taktičke grupe na Žuči.
On je u iskazu, između ostalog, naveo da je ranjen sredinom septmbra 1992. godine prilikom žestokih sukoba na Žuči, te da je tada ranjen i optuženi.
Divljanoviću su, kako proizilazi iz iskaza, predočavani dokumenti prilikom davanje ove izjave, a on je istakao kako mu je nelogično da Trifunović ranjen izdaje naredbe za izdvajanje zatvorenika koji će obavljati radove na prvoj liniji.
“On, bez obzira na te dokumente, nije bio komandant Vogošćanske brigade u tom periodu“, naveo je svjedok u svom iskazu, dodavši da sumnja u vjerodostojnost predočavanih dokumenata.
Suđenje će se nastaviti 21. oktobra.

/preuzeto sa BIRN BIH/