Naslovnica VIJESTI INFO MATURANTI OŠ „IZET ŠABIĆ“ – VRIJEDNA I USPJEŠNA GENERACIJA

MATURANTI OŠ „IZET ŠABIĆ“ – VRIJEDNA I USPJEŠNA GENERACIJA

220

Obzirom da se bliži kraj školske godine, posjetili smo OŠ „Izet Šabić“ i razgovarali sa direktorom Medžidom Haskovićem koji nam je kazao da ove godine imaju 47 maturanata koje ispraćaju i ove godine u uslovima pandemije koronaviorusa. Eksterne mature neće biti ali  ekvivalent bodova eksterne mature utvrđuje se tako što će za predmete Bosanski jezik i književnost, Matematika i prvi strani jezik izvršit će se zbrajanje zaključnih ocjena u šestom, sedmom, osmom i devetom razredu te se dobijeni zbir dijeli sa brojem 2.  Bodovanje učenika vršit će se automatski kroz EMIS sistem na osnovu uspjeha učenika u šestom, sedmom, osmom i devetom razredu kao broj bodova za eksternu maturu. Prema riječima direktora škole  ova generacija spremna je za nove izazove u životu i obrazovanju. Ove godine nema okupljanja maturanata zbog  pandemije  koronavirusa ali direktor Hasković svima njima želi da ostvare snove i da im ništa ne remeti put koji su odabrali.

Maj mjesec  je kada se u znak proslave završetka školovanja organizuju školske mature, direktor Hasković ističe da zbog pandemije koronavirusa mature kao do sada neće biti, kao ni ekskurzije, ali u ovoj školi su panoe ranije uradili za svoje maturante.