Naslovnica VIJESTI INFO U OVOJ GODINI PENZIONERI OČEKUJU VIŠE OD JEDNOG POVEĆANJA PENZIJA

U OVOJ GODINI PENZIONERI OČEKUJU VIŠE OD JEDNOG POVEĆANJA PENZIJA

69

Zakon o penzijsko invalidskom osiguranju FBiH koji je stupio na snagu prošle godine predviđa godišnje usklađivanje penzija kao i mogućnost njihovog vanrednog povećanja.  U PIO/ MIO FBiH kažu da povećanje penzija zavisi od Budžeta Federacije BiH.  Zakon je definisao da će se penzije usklađivati 15. aprila sa koeficijentom koji se dobije kao zbir 50% porasta BDP-a i 50% indeksa potrošačkih cijena. Takođe, zakon je ostavio mogućnost vanrednog povećanja minimalnih penzija u skladu sa ekonomskim mogućnostima FBiH.  U Federalnom zavodu PIO/MIO kažu da novca za povećanje penzija ima ali da to zavisi od Vlade FBIH. Prijedlog Zavoda je do iznosa realnog porasta BDP-a, a očekuje se oko 3%. Dakle, sve osim maksimalnih penzija će porasti oko 3,5%, a minimalne penzije bi trebale  porasti oko 7% ukupno.

Donošenje novog zakona o PIO/MIO penzijski sistem je doživio pozitivnu reformu. Još samo ostaje da se zakon striktno primjenjuje.