Naslovnica VIJESTI INFO U OŠ „IZET ŠABIĆ“ MATURANTI ZAVRŠAVAJU ŠKOLSKU GODINU U DRUGAČIJIM OKOLNOSTIMA

U OŠ „IZET ŠABIĆ“ MATURANTI ZAVRŠAVAJU ŠKOLSKU GODINU U DRUGAČIJIM OKOLNOSTIMA

159

Učenici osnovnih i srednjih škola , školsku 2019/2020 godinu završiti će modelom nastave na daljinu. Obzirom da se bliži kraj školske godine, a maturanti završavaju sedmicu ranije, posjetili smo OŠ „Izet Šabić“ i razgovarali sa direktorom Medžidom Haskovićem koji nam je kazao da ekvivalent bodova eksterne mature utvrđuje se tako što će za predmete Bosanski jezik i književnost, Matematika i prvi strani jezik izvršit će se zbrajanje zaključnih ocjena u šestom, sedmom, osmom i devetom razredu te se dobijeni zbir dijeli sa brojem 2.  Bodovanje učenika vršit će se automatski kroz EMIS sistem na osnovu uspjeha učenika u šestom, sedmom, osmom i devetom razredu kao broj bodova za eksternu maturu.

Maj mjesec  je kada se u znak proslave završetka školovanja organizuju školske mature, direktor Hasković ističe da zbog npandemije koronavirusa mature kao do sada neće biti, kao ni ekskurzije, ali u ovoj školi su panoe ranije uradili za svoje maturante.