Naslovnica VIJESTI INFO ODRŽANA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA VATROGASNOG DRUŠTVA “VOGOŠĆA”

ODRŽANA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA VATROGASNOG DRUŠTVA “VOGOŠĆA”

97

Vatrogasno društvo „Vogošća“ održalo je Izvještajnu skupštinu, na kojoj su se tačke dnevnog reda između ostalog odnosile na razmatranje i usvajanje prijedloga izmjena i dopuna statuta ovog društva. Također usvojen je izvještaj o radu za 2018. godinu, finansijski izvještaj, te program rada i finansijski plan za 2019. godinu.

Prisutni delegati su potvrdili imenovanje Ernisa Zuke na funkciju komandira Vatrogasnog društva „Vogošća“. Na skupštini razrješeni su dužnosti i imenovani novi članovi Upravnog odbora ovog društva.

U svom izlaganju predsjednik Vatrogasnog društva „Vogošća“ , Jasmin Žigić rekao je da su radili u skladu sa svojim planovima, te naveo aktivnosti koje su realizovane u protekloj godini. Sumirajući rezultate sa terena istakao je veliku važnost u uspješno obavljenim intervencijama.

Pred sami kraj skupštine nastavili su govoriti o aktivnostima i pripremama u godini koja je pred nama.