Naslovnica VIJESTI INFO ODRŽANA 28. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

ODRŽANA 28. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

64
  1. sjednica Općinskog vijeća Vogošća ponudila je 11 tačaka dnevnog reda koje su uz dužu ili kraću raspravu jednoglasno usvojene. Nakon vijećničkih pitanja i inicijativa u kojima su pojedini vijećnici iznosili problematiku rješavanja komunalnih i drugih pitanja koja su u interesa građana, pristupilo se razmatranju Odluke o dodjeli priznanja Općine Vogošća za 2019. godinu. Komisiji za odlikovanja i priznanja u periodu od 1. do 30. aprila pristigla su 23 prijedloga. Odlučeno je da se Zlatni grb sa plaketom postuhumno dodijeli nedavno preminulom Atifu Džafi, vogošćanskom advokatu i nekadašnjem predsjedavajućem Općinskog vijeća. Priznanje Humanista godine biće dodijeljeno Faruku Duranu za doprinos na organizaciji humanitarnih koncerata u Vogošći. Komisija je odlučila da se na Svečanoj sjednici Općinskog vijeća 24. juna uruči i 11 zahvalnica. Bez rasprave je usvojena Odluka o prenosu prava na nekretnini-stanu u općinskom vlasništvu. Kod Odluke o usvajanju Plana zimskog održavanja puteva na području naše općine u narednoj zimskoj sezoni iznesena su mišljenja da ponuđeni Plan treba sadržavati još neke pojedinosti koje se odnose prvenstveno na prioritete čišćenja kao i vremenski period u toku i nakon prestanka padavina. Pojašnjeno je da zimska sezona traje od 15. novembra do 15. marta, te da se zimsko održavanje provodi u skladu sa onim što je propisano Zakonom. Vijećnici su ovu odluku usvojili jednoglasno. Jednoglasno i bez rasprave usvojene su još dvije odluke. Odluke o usvajanju i provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana Rosulje za lokalitetu uz Ulicu 24. juna. Skoro sat vremena trajala je rasprava o Planu i programu manifestacije „Vogošćanski dani 2019“. Direktor JU KSC Vogošća Kenan Alikadić vijećnicima je predočio Plan i program manifestacije koja će i ove godine ponuditi brojne kulturno-zabavne i sportske sadržaje. Ove godine nisu planirani posebni sadržaji u oblasti privrede, pa su iznesena mišljenja da se ovom programskom segmentu treba posebno posvetiti, kroz organizaciju sajma privrede. “Vogošćanski dani 2019” biće održani od 14. do 24. juna. Vijećnici su jednoglasno usvojili Izvještaj i finansijski izvještaj o zimskom održavanju puteva na području naše općine u prošloj sezoni. Na kraju su prihvaćene dvije informacije. O radu sportskih i ostalih udruženja koja se finansiraju iz Budžeta Općine Vogošća za 2018. godinu i informaciju u pokrenutima inicijativama iz nadležnosti drugih institucija i nivo vlasti.