Naslovnica VIJESTI INFO DANAS JE SVJETSKI DAN DJETETA!

DANAS JE SVJETSKI DAN DJETETA!

55

U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan djeteta, čiji je cilj da podsjeti i senzibiliše  javnost o potrebi zaštite djece i maloljetnika od zloupotrebe, nasilja i raznih oblika  diskriminacije.  Podsjećajući na važnost ovog datuma UNICEF širom svijeta šalje poruške o obavezi cijelog društva da zaštiti djecu širom svijeta. Pandemija izazvana virusom covid 19 odnosi živote i ugrožava egzistenciju ljudi dok se zdravstveni sistemi suočavaju s ogromnim izazovima, dolazi do poremećaja u obrazovnom procesu, a porodice se bore da je prebrode. I u našoj zemlji  pandemija ostavlja posljedice na djecu, njihovo obrazovanje, sigurnost, zdravlje, što može imati uticaja na njihovu budućnost, a time i ljudski kapital.

Danas smo posjetili OŠ „Mirsad Prnjavorac“ i u V-1 razredu saznali da djeca znaju sve o njihovim pravima i obavezama. Kako kažu mališani imaju pravo na igru, topli dom, pravo da uče i brojna druga prava, a obaveze su im, između ostalog da slušaju roditelje, učitelje i nastavnike, kao i da postanu dobri i pošteni ljudi.