Naslovnica VIJESTI INFO VOGOŠĆANSKIM UDRUŽENJIMA I ORGANIZACIJAMA PREDSTAVLJEN PROJEKAT UNDP-a “RELOAD”

VOGOŠĆANSKIM UDRUŽENJIMA I ORGANIZACIJAMA PREDSTAVLJEN PROJEKAT UNDP-a “RELOAD”

160

Predstavnicima vogošćanskih udruženja i organizacija predstavljen je projekat UNDP-a “Reload”, koji se realizuje u saradnji sa Općinom Vogošća. Cilj je da organizacije civilnog društva apliciraju na projekte koji će se finansirati sredstvima UNDP-a. Na prvom sastanku bilo je riječi o oblastima i temama na koje se mogu uputiti aplikacije. Po jednom projektu moguće je da organizacije civilnog društva ostvare sredstva u iznosu od 10.000 do 70.000 KM. Kriteriji su izuzetno visoki, jer se traži da projekat kontinuirano traje minimalno 6 mjeseci.

Na današnjem sastanku izabran je predstavnik organizacija civilnog društva Vogošće koji će raditi kao član u komisiji za evaluaciju pristiglih aplikacija. Većinom glasova izabran je Mirza Dervišević. Javni poziv biće otvoren početkom februara, nakon čega će svi zainteresovani za ovaj projekat imati dodatne obuke i predavanja o načinu apliciranja projekata UNDP-a.