Naslovnica VIJESTI INFO VOGOŠĆANSKI CRVENI KRIŽ REALIZOVAO BROJNE AKTIVNOSTI U 2021. GODINI

VOGOŠĆANSKI CRVENI KRIŽ REALIZOVAO BROJNE AKTIVNOSTI U 2021. GODINI

231

Crveni križ Općine Vogošća svakodnevno radi na promociji humanizma i daje poseban doprinos u ovoj oblasti. Svoju opredjeljenost da pomažu i budu uz osobe u statusu socijalnog staranja posebno su pokazali u najtežim mjesecima pandemije covid-19 koja nija nije zaobišla ni našu općinu. Inače, vogošćanska organizacija Crvenog križa tokom cijele godine obavlja brojne aktivnosti. U 2021.godini godini CK  Općine Vogošća realizovao je brojne aktivnosti. Jedna od najznačajnijih aktivnosti ove organizacije je javna kuhinja, odnosno podjela obroka korisnicima u stanju socijalne potrebe. Organizovano je 5 redovnih i jedna vanredna akcija dobrovoljnog darivanja krvi, gdje je ukupno prikupljeno 168 doza krvi. Obilježeni su datumi i nedjelje koje su u programu rada Crvenog križa Kantona Sarajevo i FBIH, a nastavljene su  aktivnosti na pružanju pomoći građanima u stanju socijalne potrebe.

 I u ovoj godini Crveni križ Općine Vogošća nastavlja s planiranim aktivnostima koje su određene propisanim Zakonom o radu Crvenog križa. Prema riječima Ajše Abazovski, sekretara CK Općine Vogošća, u narednom periodu će se truditi da obezbijede što više donatora, kako bi se socijalna situacija poboljšala.