Naslovnica VIJESTI INFO VODA NA LOKALNIM VODOVODIMA DONJA VOGOŠĆA I TIHOVIĆI EPIDEMIOLOŠKI ISPRAVNA

VODA NA LOKALNIM VODOVODIMA DONJA VOGOŠĆA I TIHOVIĆI EPIDEMIOLOŠKI ISPRAVNA

123

Prema nalazu Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo voda na lokalnom vodovodu Donja Vogošća u Mjesnoj zajednici Semizovac i lokalnom vodovodu Tihovići u Mjesnoj zajednici Blagovac, ispravna je za korištenje.

Uzorak vode koji je uzet 08.decembra 2015., a na osnovu Pravilnika o zdravstvenoj  ispravnosti vode za piće, voda na lokalnom vodovodima je ispravna, odnosno voda se može koristiti za piće, ličnu higijenu i  higijenu posuđa.

Nakon što je prethodni nalaz pokazao da je voda na ovim vodovodima epidemiološki  opasna po zdravlje korisnika, Odbori za upravljanje lokalnim vodovodima Donja Vogošća i Tihovići preduzeli su preporučene mjere čišćenja vodovoda i ponovo poslali uzorak vode na analizu. Ponovljeni nalaz pokazao je da je voda na ovim lokalnim vodovodima ispravna za korištanje.

Minela Deševac