Naslovnica VIJESTI INFO VODA SA LOKALNOG VODOVODA „7 VRELA“ MOŽE SE KORISTITI ZA SVAKODNEVNU UPOTREBU

VODA SA LOKALNOG VODOVODA „7 VRELA“ MOŽE SE KORISTITI ZA SVAKODNEVNU UPOTREBU

147

Dana 22.08.2019. godine uzet je uzorak vode u svrhu ponovljene analizu vode na lokalnom vodovodu „7 Vrela“ MZ Svrake. Analiza vode je ponovljena iz razloga što predhodni nalaz koji je urađen u sklopu redovne mjesečne analize vode, nije odgovarao sanitarno-higijenskoj ispravnosti vode.
Na osnovu ponovljene mikrobiološke i fizičko-hemijske analize uzorka vode, ispitani uzorak ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ( „Službeni glasnik BiH“ br.40/10, 30/12, 62/17) i voda se može koristiti za svakodnevnu upotrebu.