Naslovnica VIJESTI VLADA KS: USVOJEN AKCIONI PLAN MJERA I AKTIVNOSTI NA UNAPREĐENJU NAPLATE KOMUNALNIH...

VLADA KS: USVOJEN AKCIONI PLAN MJERA I AKTIVNOSTI NA UNAPREĐENJU NAPLATE KOMUNALNIH USLUGA

121

Vlada Kantona Sarajevo usvojila je Akcioni plan mjera i aktivnosti na unapređenju naplate komunalnih usluga u Kantonu Sarajevo.
Plan u definisanim vremenskim rokovima utvrđuje 51 mjeru i aktivnost komunalnih preduzeća, Vlade KS, ministarstava kao i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i Općinskog suda u Sarajevu usmjerenih prema unapređenju pružanja komunalnih usluga, prema smanjenju broja predmeta na sudovima iz ove oblasti kao i prema građanima u svrhu podizanja svijesti o obavezi plaćanja dobivenih komunalnih usluga.
U Općinskom sudu u Sarajevu nalazi se oko 640.000 neriješenih tužbi za naplatu komunalnih usluga, a iznos koji se sudski naplaćuje iznosi oko 200 miliona KM. Formiranje svake pojedinačne tužbe na sudu i njeno administriranje bez obzira na utuženi iznos košta 90 KM.
Plan je izradilo Ministarstvo pravde i uprave KS i Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS predviđa moguće izmjene kantonalnih i federalnih propisa, uz unapređenje naplate, kako bi se spriječilo da ovi predmeti dolaze na sudove, nego da se oni rješavaju u drugim administrativnim procedurama.
U narednih 40 dana, kako je definisano, potrebno je ažurirati interne baze podataka komunalnih preduzeća o korisnicima koji imaju neplaćene račune kao i baze Općinskog suda o donesenim sudskim odlukama, odnosno riješenim predmetima te napraviti njihovo poređenje i sravnjavanje.
Plan predviđa objedinjavanje evidencija korisnika komunalnih usluga u svim preduzećima i uspostavu jedinstvenog registra korisnika komunalnih usluga u Kantonu Sarajevo.
U naredna dva mjeseca trebaju se pokrenuti incijative za donošenje jasnih propisa o naplati komunalnih usluga kao i inicijativa za donošenje Zakona o naplati komunalnih usluga, za vraćanje u administrativni pravni sistem ranijeg platnog naloga, te propisati obaveza pri zaključivanju ugovora o prometu nekretnina da ugovorene strane utvrde postojeće obaveze na predmetnoj nekretnini, te raditi na uspostavljanju zakonske hipoteke zbog neplaćenja usluga.
Predviđeno je i iniciranje izmjene Zakona o izvršnom postupku u dijelu koje tretira utvrđivanje dužnikove imovine kao i izmjene Zakona o obligacionim odnosima uz traženje produženja zastare ovih potraživanja sa jedne na tri godine.
Plan predviđa razmatranje opravdanosti oslobađanja od plaćanja komunalnih usluga određene kategorije korisnika koji su u posebnom stanju socijalne potrebe te u određenim situacijama razmotriti sistem oprosta duga u iznosu visine socijalne subvencije.
Predviđa se sklapanje sporazuma o reprogramu ili obračunu plaćanja starih dugovanja, donošenje poslovnih odluka o limitima – iznosima do kojih se neće ići sa tužbama, ali i mogućnost objave spiskova dužnika komunalnih usluga.
Sistem naplate svih komunalnih usluga na jednom mjestu ili uvođenje jedinstvene uplatnice jedan je od načina unapređivanja stanja u ovoj oblasti. Formiranje zajedničkog centra za komunalne usluge i mogućnost da se usluge – računi svakog komunalnog preduzeća mogu platiti na svim naplatnim mjestima svih komunalnih preduzeća sigurno bi olakšala i povećala naplatu ovih usluga.
U tu svrhu predviđene su i aktivnosti ugradnje pojedinačnih mjerača i omogućavanja isključivanja korisnika-neplatiša iz mreže uluga, zatim mogućnost pravnog i stvarnog izdvajanja korisnika usluga, na lični zahtjev ili zbog duga iz sistema.
Predviđen je niz aktivnosti koje obavezuju komunalna preduzeća da više i jače rade na komunikaciji sa dužnicima u svrhu plaćanja dugovanja te provođenje stalnih javnih kampanja i promocija obaveza plaćanja i obavještenja o posljedicama neplaćanja ovih usluga.
Plan predviđa još pojedinačnih mjera, a prema riječima ministra pravde i uprave Marija Nenadića, očekivani prvi mjerljivi rezultati Akcionog plana trebali bi biti za tri mjeseca, a svi nositelji aktivnosti će dostavljati redovni mjesečni pregled realiziranih aktivnosti iz ovog Plana.

/Preuzeto od Press službe Kantona Sarajevo/