Naslovnica VIJESTI VLADA KS: SAGLASNOST NA PROJEKT IZGRADNJE TUNELA BARE – KOBILJA GLAVA...

VLADA KS: SAGLASNOST NA PROJEKT IZGRADNJE TUNELA BARE – KOBILJA GLAVA – HOTONJ

494

Vlada Kantona Sarajevo dala je saglasnost za izgradnju gradske saobraćajnice I transverzala dionica II (Bare-tunel Kobilja glava-Hotonj) u ukupnom iznosu od 101.158.140,97 KM kako je to predviđeno i Programom javnih investicija Kantona Sarajevo za period 2017 – 2019. godina.
Planom izgradnje primarnih gradskih saobraćajnica kao prioritetni projekti Ministarstva saobraćaja utvrđeni su I transverzala, XII transverzala i Južna longitudinala. Zaključkom Vlade KS ovi projekti će se finansirati iz kreditnih sredstava jer prihodi Budžeta su nedovoljni za realizaciju ovako velikih projekata. Kako su u strukturi finansiranja predviđena kreditna sredstva, Kanton će pristupiti proceduri zaduživanja.
Obzirom da je ukupna procijenjena vrijednost projekta I transverzale veća od 300 miliona KM predviđena je realizacija projekta u tri dionice: I dionica Kranjčevićeva – Bare, II dionica Bare – tunel Kobilja Glava – Hotonj i III dionica Hotonj – Jošanica).
Do sada je urađena kompletna projektna dokumentacija i procjena troškova izgradnje, pripremanja i opremanja gradskog građevinskog zemljišta za prve dvije dionice. Za treću dionicu je urađena projektna dokumentacija na nivou Idejnog projekta jer još nisu usvojeni provedbeni prostorno planski dokumenti te nisu urađene detaljne procjene koštanja izgradnje i pripremanja i opremanja gradskog građevinskog zemljišta.
Nakon više zajedničkih sastanaka sa svim zainteresovanim stranama i sudionicima u realizaciji projekta zajedničko je opredjeljenje da je potrebno prioritetno realizirati dionicu II čiji je sastavni dio i izgradnja tunela Kobilja glava.
Ova dionica bi se trebala prioritetno realizirati zbog mogućnosti rješavanja imovinsko pravnih odnosa i perioda potrebnog za izgradnju tunela Kobilja glava koji je ključni za realizaciju kompletnog projekta. Time bi se u mnogome poboljšali uslovi odvijanja saobraćaja na magistralnoj cesti M-18, tačnije na vezi Sarajeva sa Vogošćom, gdje su prisutna svakodnevna zadržavanja, zastoji, gubici vremena, kolone. Izgradnjom ovog dijela saobraćajnice bi se ubrzao protok saobraćaja, skratilo vrijeme putovanja, povećao nivo usluge, povećala bezbjednost saobraćaja te u odnosu na postojeće stanje olakšali uvjeti vožnje. Izgradnjom tunela i poddionica ispred i iza istog ostvarila bi se veza sa postojećom saobraćajnicom M-18, tako da bi novoizgrađena dionica mogla biti u eksploataciji neposredno nakon završetka gradnje.

/PREUZETO OD PRESS SLUŽBE KS/