Naslovnica VIJESTI INFO UPOZORENJE PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA ZA PREDUZIMANJE PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA...

UPOZORENJE PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA ZA PREDUZIMANJE PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD KIŠNIH PADAVINA I JAKOG VJETRA

59

S obzirom da je Federalni hidrometeorološki zavod izdao NARANDŽASTO UPOZORENJE za jake pljuskove, praćene grmljavinom i jakim udarima vjetra za vremenski interval od 28.08.2023. godine od 17:00 sati do 29.08.2023. godine do 04:00 sati i da lokalno može pasti 30 do 60 litara kiše po metru kvadratnom i da su mogući udari vjetra brzine 50-70 km/h, upozoravamo sva pravna i fizička lica da preventivno radi zaštite zdravlja i života ljudi, te materijalnih i kulturnih dobara, ODMAH u skladu sa svojim nadležnostima, kao i obavezama, koje su im propisane Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 39/03, 22/06 i 43/10), preduzmu neophodne preventivne mjere zaštite od kišnih padavina i jakog vjetra (pripreme adekvatne snage i materijalno-tehnička sredstva za brzi odgovor na najavljene kišne padavine i jake udare vjetra) jer će se tako stvoriti pretpostavke za efikasnije i brže reagovanje svih subjekata sistema zaštite i spašavanja u sveobuhvatnom odgovoru na potencijalne izazove i prijetnje od poplava i jakih udara vjetra, a samim tim će se izbjeći velike materijalne štete, kao i moguće povrede i ljudske žrtve.

Posebno apelujemo na pravna lica koja izvode radove na građevinskim objektima da ne ostavljaju predmete koji bi usljed jakog vjetra mogli pasti sa krovova objekata, građevinskih skela i sl. i time ugroziti sigurnost prolaznika.

Također, apelujemo sugrađanima da na svojim balkonima i drugim otvorenim prostorima ne ostavljaju predmete koji bi mogli usljed vjetra ugroziti sigurnost prolaznika, da ne parkiraju svoja vozila u blizini velikih stabala, te da izbjegavaju izlete i boravak u prirodi u periodu trajanja narandžastog upozorenja.

Posebno apelujemo na općinske službe civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo DA ODMAH stave svoje organizovane snage zaštite i spašavanja u stanje pripravnosti, kako bi iste bile SPREMNE KAO SNAGE PRVOG ODGOVORA, da u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama po planovima zaštite i spašavanja reaguju na potencijalno moguće kišne padavine (jake pljuskove) i jake udare vjetra na području svojih općina.

Napominjemo, navedene subjekte, da su dužni ODMAH ČIM primjete ili saznaju za neku opasnost ili pojavu koja može dovesti do nastanka prirodne i druge nesreće, sve podatke o istoj dostaviti Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite na tel. broj 121, koji radi neprekidno 24 sata svaki dan.

/Preuzeto sa kucz.ks.gov.ba/