Naslovnica VIJESTI INFO U VELIKOJ SALI OPĆINE VOGOŠĆA ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O AMANDMANIMA NA USTAV...

U VELIKOJ SALI OPĆINE VOGOŠĆA ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O AMANDMANIMA NA USTAV KANTONA SARAJEVO

161

Skupština Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj 10. maja utvrdila javnu raspravu o Amandmanima na Ustav Kantona Sarajevo i donijela Zaključak da se provede javna rasprava.

„U KS se trebalo urediti pitanje Grada Sarajeva, njegovog postojanja i nadležnosti kao i administrativne organizacije te nadležnosti općina u sastavu Grada i onih van njega“ , objasnio je Mario Nenadić ministar pravde i uprave u Vladi KS-a.

„Ukoliko mora doći do prenošenja nadležnosti u oblasti komunalne privrede onda očekujem da se formalno – pravne procedure davanja ovlasti uz finansijsku konstrukciju i pripadajuća finansijska sredstva prebace na općinu Vogošća, ali bez onih katastrofalnih firmi“ , rekao je između ostalog Edin Smajić načelnik Općine Vogošća.

Viječnici su donijeli zaključak da se produži rok za javnu raspravu, kako bi se adekvatno proučila tematika i donijela što bolja odluka po ovom pitanju.