Naslovnica VIJESTI INFO U SENZORNOJ SOBI U VOGOŠĆI TRETMANI SENZORNE INTEGRACIJE OD IZUZETNOG ZNAČAJA...

U SENZORNOJ SOBI U VOGOŠĆI TRETMANI SENZORNE INTEGRACIJE OD IZUZETNOG ZNAČAJA ZA RAZVOJ DJETETA

286

Udruženje za kreativno učenje „Mak“ je osnovano sa ciljem da unaprijedi, motivira i podstiče na kreativan način učenje djece, roditelja i svih koji žele kontinuiran rast. Prošle godine je svečano otvorena i soba za senzornu integraciju, prostor  koji djeci  s teškoćama senzorne integracije osigurava  dodatnu senzornu stimulaciju ili reducira senzorne podražaje.  Soba je opremljena tako da terapeut može planirati kako će koristiti pojedini element te prilagođava aktivnosti ovisno o sposobnostima i potrebama djeteta koja se javljaju zbog  poremećaja iz spektra autizma, ali mogu se javiti i neovisno od drugih razvojnih teškoća. Svi koji žele doći mogu se javiti putem facebook profila Udruženje „Mak“ a za dalje tretmane će dobiti kontakt terapeuta.

Uključivanjem djece u tretman senzorne integracije ubrzava se, poboljšava i olakšava proces organizovanja njihove percepcije, ponašanja, igre, a kasnije školskih aktivnosti djece, pa je zbog toga tretman od izuzetnog značaja za bolji razvoj djeteta  kazala je Amela Smajlović-Dervišević,  terapeut senzorne integracije.

Razvoj senzornih soba počeo je sedamdesetih godina 20. vijeka u Holandiji. Prvobitno su osmišljene sa ciljem da omoguće stimulaciju čula, pruže osobama s posebnim potrebama mir i pomognu im da bolje upoznaju svoje okruženje i stimuluse koji iz njega dolaze.