Naslovnica VIJESTI INFO U OPĆINI VOGOŠĆA TOKOM GODINE PLANIRANI BROJNI KOMUNALNI PROJEKTI

U OPĆINI VOGOŠĆA TOKOM GODINE PLANIRANI BROJNI KOMUNALNI PROJEKTI

99

Da će i ova godina na području općine Vogošća biti godina komunalnih projekata potvrđuje nedavno od strane Općinskog vijeća Vogošća usvojena Odluka o Programu prioritetnih projekata u oblasti komunalne infrastrukture u 2021. godini. U programu je navedeno 114 projekata iz svih oblasti, a najviše iz saobraćajne infrastrukture – 42, dok je 14 projekata vodovodne i kanalizacione mreže, zatim toplifikacija, javna rasvjeta, pješačke staze i regulacija riječnih korita.

Pojedini projekti imaju kapitalnu vrijednost jer obuhvataju više radova, kao što je ulica Izeta Delića. U planu je izgradnja kružnog toka na Kobiljoj Glavi, novi ulaz u naselje Hotonj, te rekonstrukcija mosta prema naselju Uglješići.  Naravno sve planirano će ovisti o prilivu sredstava, ali i situaciji uzrokovanoj pandemijom korona virusa. Za 114 projekata predviđena su sredstava u iznosu od 9.117.000 KM.