Naslovnica VIJESTI INFO TRIFUNOVIĆ: SARADNICI TUŽIOCA KAŽU DA JE ISPITIVANJE SVJEDOKA BILO KOREKTNO

TRIFUNOVIĆ: SARADNICI TUŽIOCA KAŽU DA JE ISPITIVANJE SVJEDOKA BILO KOREKTNO

81

Na suđenju za zločine počinjene na području Vogošće, svjedoci Tužilaštva Bosne i Hercegovine izjavili su da je u istrazi korektno proteklo saslušanje nekadašnjeg zamjenika optuženog Miladina Trifunovića.
Tužilaštvo je u replici na dokaze Odbrane pozvalo istražioca Adisa Hodžića i zapisničarku Daliborku Nikolić, koji su 2019. sačinili zapisnik o ispitivanju svjedoka Momčila Kenjića, koji je na suđenju svjedočio 10. februara 2022.
Hodžić je kazao da je Kenjić bio načelnik Štaba Vogošćanske brigade, da se radilo o starijoj osobi i da ga je prije saslušanja upoznao sa pravima i obavezama. Rekao je da je na kraju saslušanja ponudio svjedoku da pročita zapisnik.
“Mislim da je u konkretnom slučaju bio u sali u kojoj je bio monitor i da je on pratio zapisnik”, kazao je Hodžić, pojasnivši da je Kenjić govorio, a da je on kasnije formulisao njegovu izjavu na zapisnik.
Na pitanje tužioca Adisa Nuspahića da li je bilo kada rekao svjedoku da ne može pročitati zapisnik jer je pratio šta se diktira, Hodžić je kazao da to nikada ne bi uradio. Dodao je da svjedok Kenjić nije imao primjedbi ni žalbi.
Hodžić je rekao da su tokom ispitivanja, koje je trajalo više od pet sati, pravljene pauze, a da je njegov propust ukoliko nisu konstatovane u zapisniku. On je kazao da nije bila praksa da se snima ispitivanje, kao ni da se bilježe pitanja.
Na pitanja branioca Aleksandra Lazarevića svjedok je odgovorio da nije upoznat sa odlukom Ustavnog suda BiH da u zapisnicima iz istrage moraju biti naznačena i pitanja i odgovori.
Lazarević je rekao da je Kenjić u vrijeme ispitivanja imao 75 godina i da je imao više oboljenja, ali da se u zapisniku ne spominje da li je pitan o zdravstvenom stanju. Hodžić je kazao da prilikom ispitivanja pita svjedoke da li se osjećaju sposobnim da svjedoče, a da je njegov propust ukoliko u konkretnom slučaju to nije konstatovano.
On se složio da bi bio težak prekršaj ukoliko bi svjedoku rekao da nema šta čitati zapisnik.
Trifunović je optužen, u svojstvu komandanta Vogošćanske (Crnovrške) brigade VRS-a, za učešće u širokom i sistematičnom napadu na bošnjačko stanovništvo s područja Vogošće i Ilijaša u periodu od jula do decembra 1992. godine.
Prema optužnici, on je davao saglasnost podređenima da civile, zatvorene u “Planjinoj kući”, vode na radove na prvim borbenim linijama, iako je znao da to nije sigurno.
Daliborka Nikolić kazala je da joj je saslušanje Kenjića ostalo u sjećanju jer je dugo trajalo. Navela je da je dosta puta bila prisutna kada je svjedoke saslušavao Hodžić.
“To je bilo dosta davno i imala sam nebrojeno saslušanja, ali svako s njim (Hodžićem) je bilo korektno, u smislu da nije bilo pritisaka”, rekla je Nikolić.
Ona je dodala da ne bi potpisala zapisnik da je istražilac kazao svjedoku da ne može da ga pročita. Braniocu Lazareviću je rekla da bi ga potpisala ukoliko bi i svjedok pristao da potpiše.
Praksu da se u zapisnik ne unose riječi svjedoka, nego da istražilac kasnije prepričava šta je neko izjavio, nazvala je “nakaradnom”.
Tužilac je u dokaze uvrstio i video-snimak izjave Trifunovića u dnevniku Kanala S od 27. avgusta 1992. u kojoj je govorio o borbama na Žuči i napadima koji su počeli 22. avgusta.
Suđenje se nastavlja 8. septembra.

/preuzeto sa BIRN BIH/