Naslovnica VIJESTI INFO TRIFUNOVIĆ: OPTUŽENI NAKON RANJAVANJA NIJE KOMANDOVAO VOGOŠĆANSKOM BRIGADOM

TRIFUNOVIĆ: OPTUŽENI NAKON RANJAVANJA NIJE KOMANDOVAO VOGOŠĆANSKOM BRIGADOM

131

Na suđenju za zločine počinjene na području Vogošće, vještak Odbrane je izjavio da optuženi Miladin Trifunović nakon ranjavanja nije komandovao Vogošćanskom brigadom Vojske Republike Srpske.
Miodrag Novokmet, vještak vojne struke, rekao je da je po naredbi Suda BiH sačinio nalaz i mišljenje u kojima je analizirao, između ostalog, raspored jedinica zaraćenih strana na vogošćanskom ratištu, načela nadređenih i potčinjenih, te preuzimanje komandovanja brigadom u slučaju onesposobljenja komandanta.
Vještak je naveo da je od 15. aprila 1992. godine na području Vogošće postojala Teritorijalna odbrana (TO), sve do sredine maja, kada se formira prvo Crnovrška, a onda Vogošćanska brigada.
“Brigada je imala pet bataljona, odjeljenje veze i pozadinsku četu, a osim Vogošćanske, na ovom području su djelovale i Rajlovačka i Koševska brigada”, kazao je vještak te dodao kako je prvi komandant brigade bio Jovan Tintor, a nakon njega komandovanje je preuzeo Miladin Trifunović.
“Vukota Vuković je bio komandir Operativne grupe Vogošća, kojoj su bile potčinjene sve tri brigade”, objasnio je vještak.
Tintor je zbog zločina u Vogošći ranije pravosnažno osuđen na deset godina zatvora.
Kota 850 – Žuč bila je operativno i strateški najvažnija za obje zaraćene strane, s obzirom da, kako je rekao vještak, onaj koji je vladao ovom kotom mogao je držati kontrolu kompletne Vogošće te doline Rajlovca.
“Kotu 850 držala je četa policije, a sa strana su bile Rajlovačka, koja je držala tri četvrtine teritorije, i Vogošćanska brigada, koja je kontrolisala četvrtinu”, pojasnio je vještak.
Prema njegovom nalazu i mišljenju, komandno mjesto Vogošćanske brigade u septembru 1992. godine nalazilo se u Upravnoj zgradi “Pretisa” u Vogošći.
Aleksandar Lazarević, branilac optuženog, potom je pitao vještaka o napadu Armije Bosne i Hercegovine na brdo Žuč, na što je vještak kazao da se napad desio 11. septembra sa tri strane – Orlića, Volujka i sela Krstac.
“Nakon toga, komandant Sarajevsko-romanijskog korpusa Stanislav Galić 14. septembra 1992. izdaje naređenje Vogošćanskoj i Rajlovačkoj brigadi da sadejstvom otpočnu akciju slamanja ofanzive”, rekao je vještak i dodao kako ga potom komandant Opetarivne grupe Vukota Vuković izvještava da su sve jedinice dobile naređenje i da su u toku pripreme.
Galić, bivši komandant Sarajevsko-romanijskog korpusa, zbog zločina počinjenih u Sarajevu osuđen je u Haagu na doživotni zatvor.
Prema navodima iz dokumenata koji su bili dostupni za vještačenje, Novokmet je naveo da je 6. oktobra 1992. uslijedila i druga naredba iz korpusa za borbena dejstva.
“U te svrhe Operativna grupa formira taktičku grupu – Komanda odbrane Žuči – privremenu jedinicu koja je direktno potčinjena Operativnoj grupi”, naveo je vještak te dodao kako Vogošćanska brigada nije imala artiljerijsku jedinicu, već samo Operativna grupa.
Potom je Odbrana predočila vještaku depešu od 28. oktobra 1992., koja je upućena Sarajevsko-romanijskom korpusu, a u kojoj direktno komandant Operativne grupe Vuković obavještava nadređene da je, zbog ranjavanja Miladina Trifunovića, on preuzeo komandovanje brigadom.
“U dokumentu iz 28. decembra 1992. kao komandant Vogošćanske brigade se pojavljuje Ljubiša Bošnjak”, kazao je vještak i dodao kako, po vojnim pravilima, u momentu onesposobljenja komandanta, njegovu dužnost bez ikakvih odluka i naređenja preuzima načelnik Štaba, a to je u ovom slučaju bio Momčilo Kenjić.
“Trifunović je, prema dokumentima koje sam dobio, ranjen 18. septembra 1992. i od tada nije komandovao brigadom”, zaključio je vještak.
Trifunović je optužen u svojstvu komandanta Vogošćanske (Crnovrške) brigade VRS-a, za učešće u širokom i sistematičnom napadu na bošnjačko stanovništvo s područja Vogošće i Ilijaša u periodu od jula do decembra 1992. godine.
Prema optužnici, on je davao saglasnost podređenima da civile, zatvorene u “Planjinoj kući”, vode na radove na prvim borbenim linijama, iako je znao da to nije sigurno.
Suđenje se nastavlja 7. jula, kada će Državno tužilaštvo unakrsno ispitati vještaka.

/preuzeto sa BIRN BIH/