Naslovnica VIJESTI INFO SVJETSKI JE DAN PREVENCIJE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI

SVJETSKI JE DAN PREVENCIJE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI

90

Prema podacima Svjetske zdrastvene organizacije, Hronična opstruktivna plućna bolest (HOPB) je četvrti vodeći uzrok smrti, iza kardiovaskularnih, malignih i cerebrovaskularnih bolesti. Bez obzira na napredak u dijagnostici i liječenju, HOPB je najbrže rastući uzrok smrtnosti razvijenog svijeta te se u idućih 10 godina predviđa da će dosegnuti treće mjesto uzroka smrtnosti u svijetu.
Smatra se da blaži ili teži oblik HOPB-a ima svaki deseti stanovnik Europe, a od nje svake godine umre oko 300.000 ljudi. Procjenjuje se kako u svijetu od HOPB-a boluje približno 300 miliona osoba, te da oko 3 miliona ljudi umire. Novija istraživanja u razvijenim zemljama upućuju na podjednaku učestalost obolijevanja muškaraca i žena, što je svakako povezano s pušačkom navikom. Dijagnoza se postavlja na osnovu metode koja se zove spirometrija.

Hronična opstruktivna bolest pluća obuhvaća skupinu bolesti sa sličnim funkcionalnim poremećajem – otežanim protokom zraka u plućima. To je bolest koja zahvaća dišne puteve, tkivo i krvne žile pluća, a nastaje zbog neprimjerenog upalnog odgovora pluća na iritaciju štetnim česticama i plinovima, te dovodi do hroničnog morfološkog i funkcionalnog oštećenja pluća. Suženje dišnih puteva se s vremenom pogoršava, uz postupnu pojavu simptoma kašlja, iskašljavanja i zaduhe. Istovremeno se razvijaju brojne sistemske manifestacije, kao što su neuhranjenost, bolesti srca i krvnih žila te slabljenje imunološkog sustava s učestalim respiratornim infekcijama. Nedovoljno je prepoznata te nedovoljno dijagnosticirana i liječena bolest, zbog čega više od 50 posto ljudi nije svjesno svoje bolesti. Najveći broj bolesnika se javlja doktoru u uznapredovalom stadiju bolesti što tada zahtjeva dugotrajno i skupo bolničko liječenje.