Naslovnica VIJESTI INFO ŠTA UPISATI NAKON OSNOVNE ŠKOLE?

ŠTA UPISATI NAKON OSNOVNE ŠKOLE?

452

Učenici devetih razreda osnovnih škola u BiH pripremaju se za polaganje mature i upise u srednje škole. Očekuje se da će i ove godine kao i ranije najveći interes biti za gimnaziju i ekonomsku školu iako na tržištu rada ovaj kadar nije među najtraženijim.

Kantonalno ministarstvo pokušava roditeljima i učenicima, u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje, ukazati na zanimanja kojih je najviše na birou, ali i na ona kojih je najmanje bez posla.

Na učenike utieču brojne stvari kada trebaju donijeti odluku koju srednju školu će upisati: prijatelji, blizina, afiniteti i ugled/uspjeh škole.

Vogošćanske osnovce smo pitali koju školu planiraju upisati nakon završenog osnovnog obrazovanja i najčešći odgovor su gimnazije ili srednja medicinska škola.